Omletbloggen

Hur du klickertränar din hund

Vad är en klicker?

En klicker är en liten låda med en knapp som ger ifrån sig ett klickljud. Under 1950-talet användes de för träning av delfiner och valar, men blev snabbt också populära bland hundtränare.

Varför använda en klicker istället för enbart röstkommandon?

Att bara använda röstkommandon för att träna din hund kan vara ganska utmanande och förvirrande. Samma ord kan uttalas med olika intonation i olika situationer, medan en klicker alltid ger ifrån sig exakt samma ljud, vilket gör det lättare att träna din hund effektivt.

 


Det grundläggande:

  1. Se till att du är förberedd på att det kommer krävas tålamod
  2. Välj en bra plats för träning, utan för många distraktioner för din hund
  3. Börja träna när din hund fortfarande är hungrig, annars kommer godisbitarna inte vara lika lockande
  4. Se till att hunden precis har kissat så att du får hens fulla uppmärksamhet

Steg 1: Positiv förstärkning (Klicker, belöning)

Klickerträning beskrivs som en metod baserad på positiv förstärkning. Med klickerträning uppmuntrar och förstärker du speciella positiva beteenden snarare än att straffa dåliga beteenden. Första steget är att du måste lära din hund att associera ljudet från klickern med en belöning. Klicka och ge en godisbit direkt. Upprepa ungefär 10 gånger och ta sen en paus. Gör detta flera gånger under dagen på olika platser så att din hund kommer associera klickandet med en belöning, var hen än är.

Kom ihåg att klickandet blir ett löfte, så om du råkar klicka av misstag måste du fortfarande belöna din hund.

Steg 2: Lär ut en handling (Kommando – handling – klicker – belöning)

När din hund har lärt sig att klicket betyder belöning kan ni börja träna på riktigt. Om du t.ex. vill lära din hund kommandot “sitt”, måste du säga ett speciellt ord och/eller en speciell rörelse som du väljer (som alltid måste vara samma). Så fort din hund sitter, tryck på klickern och belöna. Upprepa detta mönster tills hunden lärt sig.

Om du inte känner att du är säker på hur du ska träna din hund med en klicker kan du alltid kontakta en professionell hundtränare.

Källor:

https://www.companyofanimals.co.uk/brands/clix-training, https://www.petsafe.net/

This entry was posted in Hundar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *