Omletbloggen Category Archives: Höns

Vilka lagar och regler gäller för hönsägare?

Ett färskt ägg varje dag, det är bara en av fördelarna med att ha en egen flock höns i trädgården. Men det är inte så enkelt som att bara köpa några höns eftersom det finns lagar och regler som måste följas av hönsägare och dessa är olika i olika länder.

För att alltid vara uppdaterad om den senaste informationen och eventuella nya eller ändrade regler är det bäst att kontakta relevant myndighet för vad som gäller och din veterinär kan också ge dig tips och råd.

Behöver man registrera att man har höns?

Beroende på vilket land du bor i kan du behöva registrera dina höns. I vissa länder, som USA och Storbritannien måste du registrera innehav av höns inom en månad om du har 50 eller fler fåglar. Det är viktigt att följa de här reglerna eftersom man annars bryter mot lagen. De här lagarna gäller också om man har har flockar som innehåller olika fåglar som höns, ankor, gäss, pärlhöns, rapphöns, fasaner, duvor eller kalkoner samt fåglar avsedda för konsumtion av kött och ägg.

I Tyskland måste varje höna registreras samma dag vilket görs hos en veterinär och den måste också rapporteras till en fond för djursjukdomar.

Detta gäller alla sorters fjäderfä och anledningen är att reducera risken för att eventuella sjukdomar sprider sig.

I Sverige gäller enligt Jordbruksverket att “du måste registrera platsen där du håller fjäderfän om du håller dem för kommersiellt bruk eller om du har mer än 350 värphönsplatser”. Vi rekommenderar att du själv läser vidare hos Jordbruksverket för att se vad som gäller för din flock, även om det är troligt att du inte behöver registrera den om det är en hobbyflock.

Hur många höns borde jag ha i min flock?

För att svara på den här frågan är det viktigt att veta hur mycket plats du har för dina höns och hur många ägg du vill ha varje dag.

En vuxen höna lägger i genomsnitt ungefär två ägg på tre dagar så tre till sex hönor kommer att se till att du alltid har ägg till familjen. Men om din familj verkligen älskar att äta ägg och kanske bakar mycket, eller om du planerar att ge bort ägg då och då, kanske du behöver en lite större flock.

Generellt sett så är det bra att börja med minst tre hönor eftersom om en av dem oväntat skulle dö får du inte bara en ensam höna kvar. I en flock avsedd för avel behöver en tupp fyra till sex hönor.

Hur mycket plats dina höns behöver varierar beroende på vilken hönsras du har och hur stora de är samt hur ofta hönsen har möjlighet att vara frigående. Det brukar rekommenderas att ha minst 0,3 kvm per höna, men kom ihåg att ju större ju bättre! Det finns mer information om vad som gäller hos Jordbruksverket.

Det är också viktigt att ha en hönsgård utomhus som en Walk in-hönsgård så att dina hönor är skyddade från rovdjur. Ett annat bra skydd från oönskade nattgäster är en hönshusdörr. Om du brukar komma hem sent på kvällen och behöver ett alternativt sätt att stänga om hönsen på så att de är säkra kan en automatisk dörröppnare till hönshuset rekommenderas. Du kan programmera dörren så att den öppnas och stängs på en specifik tid eller baserat på när solen går upp och ner.

Omlets automatiska hönshusdörr öppnas i sidled vilket betyder att rovdjur inte bara kan lyfta upp den och dina hönor kan sova säkert inne i hönshuset med vetskapen om att de har världens säkraste hönshusdörr som skydd.

Om du har rovdjur på marknivå kan du också skydda din flock med ett elstängsel.

Behöver jag vaccinera mina höns?

Olika länder har olika regler när det gäller vaccinationer av höns, så det är bäst att höra efter med din veterinär vad som gäller och vad som rekommenderas.

Några av de sjukdomar som det är extra viktigt att du ser upp för är fågelinfluensa, newcastlesjukan och mareks sjukdom.

Fågelinfluensa kan drabba höns liksom andra fåglar och om en flock drabbas av sjukdomen måste hela flocken avlivas. Det här viruset utgör generellt sett ingen fara för människor och du hittar mer information i vår bloggartikel Vad du behöver veta om fågelinfluensan år 2020.

I Sverige är det generellt sett inte tillåtet att vaccinera mot fågelinfluensa, men det kan enligt Jordbruksverket göras undantag för “särskilt genetiskt värdefulla individer om smittläget motiverar vaccination”.

Newcastlesjukan kan variera från mild till allvarlig och dessvärre finns det ännu inget botemedel mot sjukdomen. Newcastlesjukan kan också smitta människor. Om kycklingar vaccineras när de är mellan 14 och 21 dagar gamla kan det förhindra sjukdomen, men i Sverige vaccinerar vi inte heller mot newcastlesjukan, utan den kontrolleras på andra sätt. Mer finns att läsa hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

En annan sjukdom att hålla ett öga på är mareks sjukdom som orsakas av ett herpesvirus och som angriper hönsens centrala nervsystem. Precis som många andra herpesvirus gäller att när djuret en gång har infekterats så bär de på smittan livet ut. Men inte alla smittade fåglar blir sjuka och den här sjukdomen kan inte smitta människor. Det går att vaccinera mot mareks sjukdom, men enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vaccinerar man inte regelbundet så kallade hobbyhöns, det vill säga höns som du har i trädgården för att få egna ägg.

I Sverige är det alltså ovanligt att vaccinera så kallade hobbyflockar mot de här sjukdomarna, men hör efter med din veterinär om du är orolig eller har frågor.

Kom också ihåg att isolera en ny medlem i flocken i minst 30 dagar!

Behöver jag tillstånd för att ha höns?

HönshusetEglu Cube har plats för upp till 6 hönor

Beroende på i vilket land och stad du bor kan det finnas restriktioner och regler gällande att ha höns. Dessa kan gälla hur många höns man får ha, hur stort hönshuset bör vara eller hur långt det bör vara till grannens hus. På vissa platser får man heller inte ha en tupp på grund av det oväsen de kan föra och hönsen måste ha ett märkband på benet så att de kan identifieras.

Om du hyr ditt hus kan det finnas regler i ditt hyreskontrakt som säger att du inte får ha höns eller andra husdjur och det kan finnas andra regler för vad som gäller om du vill ha en hobbyflock i trädgården, så det kan var bra att dubbelkolla vad som gäller där du bor innan du skaffar höns.

Även om det är tillåtet att ha höns, kan det vara bra att tänka på grannarna innan du skaffar en flock. Många är lätta att vinna över med ett löfte om färska ägg då och då, men det kan vara bra att prata med dem först. Och se till att din trädgård är säkrad så att inte dina hönor kan rymma till grannens trädgårdsland!

Är det något annat jag bör tänka på innan jag skaffar höns?

Vissa lagar och regler är avsedda för att se till att minimikrav alltid uppfylls. I Spanien finns det till exempel lagar som säger att du måste hålla ljudnivån så låg som möjligt, att hönshuset måste ha bra belysning och att hönsen regelbundet måste kontrolleras av en veterinär. I många länder finns det också restriktioner för hur många höns man får ha och om man ens får ha en tupp i tätbebyggda områden.

Foto: furbymama från pixabay

Australien är ett intressant exempel på hur olika lokala regler kan vara. I delstaten Victoria kan innevånare ha max fem höns, men i New South Wales är det tillåtet att ha upp till 10 höns i tätbebyggda områden. I Western Australia är det tillåtet att ha upp till 12 hönor. Det är heller inte tillåtet att ha en tupp i delstaterna Queensland, New South Wales och Western Australia.

Trots att det finns många olika lagar och regler som gäller när du har höns finns det några självklara saker som gäller i alla länder: dina höns måste alltid ha tillgång till färskt strö, halm eller spån på golvet och såklart mat och vatten!

Se alltid till att du har läst på om vad som gäller för hönsägare innan du skaffar dina första hönor. Lagar och regler kan ändras så även om du tidigare har haft höns kan det vara bra att läsa den senaste informationen. Alla länder har sina egna lagar och regler och det är viktigt att dessa följs! 

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Fågelinfluensa – Vad gäller för tillfället för hönsägare?

Fågelinfluensa, som också ibland kallas aviär influensa, är återigen tillbaka i nyheterna och Jordbruksverket har höjt den generella skyddsnivån i hela Sverige. Därför är det många som nu undrar vilka regler det är som gäller och om vilda fåglar nu är en risk för tamfåglar och människor?

Det är faktiskt inte vilda fåglar som är det största problemet när det gäller spridningen av fågelinfluensa, även om de kan vara smittbärare. Det är oftast kommersiell produktion och uppfödning av höns som är den största smittspridaren världen över. Om du bara har ett par hönor hemma i trädgården kan du minimera risken av smitta med god hygien när du hanterat fåglarna och ett skyddat boende för dem.

Fågelinfluensa (aviär influensa)

Precis som namnet antyder är fågelinfluensaviruset en form av influensa som biologiskt har anpassat sig för en fågel som värd. Fågelinfluensa drabbar inte bara höns och fjäderfä och i teorin kan alla fåglar, vilda eller tama, smittas. Sjukdomen cirkulerar alltid någonstans i världen och för tillfället är risken för smitta i Sverige relativt hög.

Fågelinfluensa – bra och dåliga nyheter

Teoretiskt sett kan alla vilda fåglar drabbas av fågelinfluensa. Man tror att det är vattenfåglar som gäss, svanar och ankor som är de största smittbärarna och ibland har de själva inga symptom. Höns som kommer i kontakt med fågelinfluensa kommer sannolikt att drabbas.

Men vi kan börja med de goda nyheterna. Risken att människor ska smittas av sjukdomar från vilda fåglar, inklusive fågelinfluensa, är extremt liten. I 99,9% av fall där människor smittats av H5N1-varianten av fågelinfluensan har det varit från kontakt med intensivt uppfödda fjäderfän, det vill säga burhöns. Sjukdomen överförs vanligtvis inte heller från människa till människa och ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige, trots den förhöjda skyddsnivån.

På samma sätt är det inte troligt att höns som hålls i en hönsgård med förebyggande åtgärder kommer att smittas. Med undantag av om du bor i ett område som har ett stort pågående utbrott av fågelinfluensa kommer besökarna till ditt fågelbord med största sannolikhet inte att vara smittbärare.

Så vad är de dåliga nyheterna? Även om en enda fågel av tusentals bär smittan, är en fågel för mycket, och dina höns riskerar att drabbas. Därför beslutade Jordbruksverkets smittskyddsenhet i november 2020 att höja skyddsnivån i Sverige från skyddsnivå 1 till skyddsnivå 2 i hela landet, förutom drabbade områden i Skåne och Kalmar län där skyddsnivå 3 gäller. Detta är på grund av att det i dessa län finns konstaterade utbrott av fågelinfluensa hos tamfåglar.

Vad betyder skyddsnivå 2?

 

Skyddsnivå 2 är skärpta regler för dig som har höns och andra fåglar. Om du har höns hemma i trädgården räknas dessa under begreppet hobbyflock, vilket definieras av Jordbruksverket som “fåglar som används för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur”. Dessa ska hållas inhägnade och foder och vatten ska ges inomhus eller under ett skydd utomhus. Reglerna för större flockar höns och annat fjäderfä som hålls i fångenskap för produktion av kött eller ägg är ännu striktare, då dessa ska hållas inomhus.

Du hittar all information om exakt vad som gäller för varje skyddsnivå på Jordbruksverkets hemsida där du också hittar information om i exakt vilka områden den striktaste skyddsnivån gäller.

Fågelinfluensa hos vilda fåglar

Risken att en fågel med fågelinfluensa som besöker din trädgård skulle föra smittan vidare till en människa är i princip obefintlig.

Men du bör ändå vidta vissa förebyggande åtgärder, framförallt om du har höns. Det är viktigt att behållare för mat hålls rena, för att undvika att spillning eller mögel byggs upp eftersom dessa kan påverka dina fåglars hälsa och försvaga deras immunsystem. Du bör alltid tvätta händerna efter att du har fyllt på eller rengjort hönsens matbehållare eller efter en situation när du kan ha kommit i kontakt med spillning från fåglar (som att mata fåglarna i parken).

Du ska aldrig röra sjuka eller döda fåglar, men om du ser en vild fågel som är skadad, sjuk eller död kan du rapportera in det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras webbplats.

Hur vet jag om mina höns har drabbats av fågelinfluensa?

Höns som drabbats av fågelinfluensa visar flera olika symptom. De kan vara mindre aktiva än vanligt, tappa aptiten och visa tecken på nervositet. De producerar färre ägg och slutligen ser deras kammar och halsflik eller slör svullna ut med en blå missfärgning. Andra symptom på influensa hos höns inkluderad hosta, nysningar och diarré. Dessvärre är de här symptomen också vanliga för andra sjukdomar, så en veterinär behöver ställa diagnosen.

Det kan ta upp till 14 dagar för ett utbrott av fågelinfluensa att sprida sig genom en flock. Vissa smittade fåglar kanske inte har några symptom, men kan fortfarande bära på smittan och föra den vidare till andra fåglar. Andra blir sjuka och kan dö väldigt snabbt.

Hur behandlas fågelinfluensa hos höns?

Du kan reducerade risken att dina höns drabbas av fågelinfluensa genom att följa den senaste informationen från Jordbruksverket och beroende på vilken skyddsnivå som är aktuell gäller olika regler. Vi har inkluderat en länk till mer information från Jordbruksverket i slutet av den här artikeln. Om en flock höns drabbas av fågelinfluensa måste hela flocken avlivas och i Sverige är det inte tillåtet att vaccinera hönsen mot sjukdomen.

Alla fågelägare, oavsett om de har en enda fågel, en stor kommersiell flock eller en liten flock i trädgården, måste noga kontrollera om det finns några tecken på sjukdom. Om du ser några som helst tecken på sjukdom bör du omedelbart prata med en veterinär.

Sammanfattningsvis så gäller:

 • Skyddsnivå 2 gäller nu i hela Sverige, förutom i drabbade områden i Skåne och Kalmar län där skyddsnivå 3 gäller
 • Du kan fortfarande mata vilda fåglar i din trädgård
 • Enkla förebyggande åtgärder och städrutiner kommer att minimera risken att dina fåglar smittas av fågelinfluensa

Du hittar den senaste informationen om vad som gäller i Sverige och vilken skyddsnivå som är aktuell på Jordbruksverkets hemsida. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad angående den senaste informationen.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Hur lugnar man ner en aggressiv tupp?

Tuppar har tre huvuduppgifter i en hönsflock. De skyddar hönorna genom att varna för fara, de gör det möjligt för dig att få egna kycklingar och så ser de såklart fantastiska ut. Men ibland kan tuppens skyddande instinkter bli ett problem och fågeln blir aggressiv. Det kan framförallt vara ett problem på våren när det är parningstid.

cockerel

Foto: Anthony Scanlon från Pixabay

Tuppens uppgift är att skydda sin flock med hönor. Om du tittar på flocken när de går runt och pickar i trädgården kommer du se att en hönas plötsliga höga kluckande kommer att få tuppen att springa över för att se till att hon är okej. Om en höna ger ifrån sig höga missnöjda ljud när du lyfter upp henne kommer tuppen att visa sin aggressiva sida tills du ställer ner henne igen. Så länge det inte involverar några fysiska attacker är det dock inget problem, men vissa tuppar går till attack.

Om det här fortsätter kan tuppen få för sig att du, och därför alla människor, betyder fara och därför visa sin aggressiva sida hela tiden. Som tur är kan du vanligtvis lugna ner situationen.

Tuppar varnar innan de attackerar genom att de sänker sitt huvud, struttar runt och tittar rakt på dig. Det blir lite mer komplicerat om tuppen bestämmer sig för att attackera dina ben, som en arg gås. Om du bara går iväg kommer tuppen att jaga dig över gården och det är inte speciellt roligt.

Hur får man en tupp att sluta attackera?

 • Gå inte rakt upp till tuppen när du går in i hönsgården eller den del av trädgården där hönsen är.
 • Stirra inte på tuppen förutom om han redan beter sig aggressivt. Han ser nämligen detta som ett tecken på aggression eftersom du fixerar din blick på honom och hans flock, precis som ett rovdjur gör.
 • Smyg inte runt eller spring iväg om tuppen tittar på dig. Han kommer nämligen att se detta som ett tecken på att du är rädd och kan ta det som ett tecken på att han kan springa in och göra klart jobbet!
 • Rusa inte runt i hönsgården, eftersom tuppen kan se detta som en rörelse förknippad med rovdjur. Gå bara runt i hönsgården som vanligt på ett lugnt och fokuserat sätt.
 • Se till att dina hönor befinner sig i lugna omgivningar. Om hundar stryker omkring eller barn som springer vilt bland hönsen kommer deras kluckande och skrik att få tuppen att försöka skydda sina hönor.
 • Om din tupp ger dig små “presenter” som stenar eller kvistar ska du inte bli alltför smickrad. Han behandlar dig som en höna och du måste vägra att ta emot presenten och istället sjasa bort honom. Annars kommer han tro att du har visat dig undergiven precis som hönorna!
 • Stäng inte in tuppen i ett hörn, om han känner sig instängd kommer han med största sannolikhet försöka attackera sin väg ut.

Hur hanterar man en aggressiv tupp?

Om du stöter på en arg tupp ska du aldrig svara med våld.

Attack cockerel

Foto: Linda Saayman från Pixabay

Det kommer varken att vara positivt för tuppen eller för flockens beteende i stort och det kan leda till att tuppen skadas. Han kanske är aggressiv, men en tupp är fortfarande en fågel med sköra ben.

En tupp bör istället lyftas upp (se till att du alltid har tjocka handskar på dig) och flyttas till en lugnare plats. Det är viktigt att du inte har bara ben eller armar när du hanterar en tupp och du bör ha ett par rejäla skor på dig. Om tuppen precis har börjar visa tecken på aggression kan han ofta lugnas ner med några godsaker, så det är en bra idé att alltid ha något redo i fickan när du är nära din tupp. Efter att du har gett honom något gott ett par gången kommer han att koppla ihop dig med godsaker istället för fara. Men det är viktigt att du ger honom godsaker med handen och inte slänger dem på marken och springer iväg eftersom tuppen då kommer att uppfatta det som att du är rädd och då kanske problemen fortsätter.

En bättre metod är att försiktigt rulla över tuppen med foten (se till att du inte är barbent och har rejäla skor eller stövlar på dig) när han kommer och försöker bråka. Efter ett par av de här brottningsmatcherna kommer tuppen att inse att det är du som är herre på täppan och ge med sig. I alla fall i teorin!

Så här lyfter du upp en arg tupp

Cockerel starts pecking the ground

Foto: Irina_kukuts från Pixabay

Ett annat alternativ är att du när tuppen försöker picka på dig lyfter upp honom och håller honom under armen, precis som du håller en höna. Det är viktigt att du har handskar på dig när du gör det här. Först kommer han att flaxa och ge ifrån sig ilskna ljud, men han kommer så småningom att lugna ner sig om du bara ignorerar honom. Det kan ta upp till 10 eller 15 minuter, men om det betyder att han inte försöker attackera dig igen är det definitivt värt det.

Om tuppen inte har attackerad dig än kan det vara möjligt att avskräcka honom genom att ta ett stort steg mot honom medan du tittar på honom. Om han börjar skruva på sig, tittar ner i marken eller börjar picka på marken har du vunnit striden och du kan ta ett steg tillbaka utan att riskera att bli attackerad.

 

Det viktiga är att tuppen måste förstå att du inte är ett hot mot hans hönor eftersom han alltid skyddar sin flock. Om det inte räcker och om tuppen börjar sträcka på vingarna och nacken för att göra sig redo att attackera ska du sträcka ut armarna. Att bära på en pinne kan vara ett bra trick eftersom det får dina “vingar” att se även större ut i tuppens ögon.

Vilka tuppar är mest aggressiva

Indicier tyder på att vissa tuppar är födda elaka! I de här fallen är tuppens instinkt att skydda sina hönor på konstant överväxel. Ibland märks den här aggressionen redan hos kycklingar och ungtuppar men det är vanligare att det börjar bli tydligt när de är sex till åtta månader gamla. Även om vilken hönsras de är gör viss skillnad, kan även fredligare raser ibland också visa aggression i hönsgården!

Det brukar sägas att de mest aggressiva tupparna är av raserna asil (som sägs vara den värsta mobbaren av dem alla), cornish, leghorn, malay, gammal engelsk stridshöna och alla andra raser som traditionellt används för tuppfäktning.

Vilken ras är minst aggressiv?

Raser som australorp, brahma, holländsk vithätta, silkeshöns och welsumer brukar klassas som de minst aggressiva. Dvärghöns brukar också vara relativt lugna, men det finns alltid några “rötägg” bland alla raser och vissa tuppar blir helt plötsligt aggressiva och kan aldrig riktigt skaka av sig aggressionen.

Tuppar som är aggressiva hela tiden är ett riktigt problem, framförallt om du har barn. En tupp släpper ofta ut sin ilska med en fysisk attack och han är beväpnad med vassa sporrar, de vassa taggarna på hans ben, som kan göra riktig skada. Om alla försök att lugna ned tuppen misslyckas kan den tyranniska tuppen behöva flytta någon annanstans.

Om du har valt en tupp av en ras som är känd för att vara fredligare och om dina höns har gott om utrymme kommer det vara sällsynt att du har problem med en aggressiv tupp. Visa tuppen vem det är som bestämmer så fort som möjligt och ta aldrig emot deras små presenter så kommer din tupp veta vem det är som är herre på täppan och högst upp i hackordningen.

 

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Välj något färgglatt med 10% rabatt på Eglu Cube i lila!

Välj något annorlunda, välj något färgglatt, välj lila med 10% rabatt på hönshuset Eglu Cube i lila!

*Inkluderar hönsgårdar, förlängningar till hönsgårdar och hjul när de köps tillsammans med hönshuset Eglu Cube i lila.

Använd rabattkoden: FÄRGGLATT

Skynda dig – erbjudandet gäller endast till och med 31 januari 2021. Våra kampanjvillkor gäller.

 

Kampanjvillkor

Kampanjen som ger 10% rabatt på hönshuset Eglu Cube gäller från 28 januari 2021 till och med 31 januari 2021. Använd koden FÄRGGLATT i kassan. Inkluderar endast hönshuset Eglu Cube i lila. Inkluderar endast hönsgårdar, förlängningar till gårdar och hjul när de köps som ett paket tillsammans med en lila Eglu Cube. Inkluderar inte Eglu cube i grönt och andra tillbehör som säljs separat. Inkluderar inte heller lila behållare för mat och dryck. Gäller i mån av tillgång. Omlet ltd. reserverar rätten att när som helst avsluta kampanjen. Rabattkoden kan inte användas på leveransavgifter eller tillsammans med andra rabatter och erbjudanden.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Är det för kallt för mina höns?

Höns är tåliga fåglar och de är riktigt bra på att anpassa sig efter vädret oavsett om det är högsommar eller snöoväder. Så länge du inte bor i de delar av landet där det blir riktigt kallt på vintern kan dina höns oftast hålla sig varma genom att kura ihop sig i hönshuset och det kalla vädret kommer inte att stoppa dem från att gå ut i hönsgården eller krafsa och picka i trädgården som vanligt.

Hur håller sig höns varma under vintern?

Deras hemlighet är att de har inbyggd isolering eftersom deras fjädrar hjälper dem att hålla kroppsvärmen och värmer luften under deras fjädrar. När en höna vilar är hennes kroppstemperatur 40 – 43 grader och hennes hjärta slår ungefär 400 slag i minuten och detta är tecken på en hög ämnesomsättning vilket passar väldigt bra för vintervädret. När du ser hönsen krafsa på den frusna marken och promenera runt i snön kanske du undrar hur de håller sina fötter och ben varma eftersom det trots allt är en del av deras kropp som inte är täckt av fjädrar (om du inte har en ras som kochin, brahma eller silkeshöns som faktiskt har fjäderklädda ben). Anledningen är att hönsens ben har fjäll som hjälper dem att hålla i alla fall lite av värmen. De flesta hönsen rör också på sig nästan hela tiden, vilket betyder att de inte står still på den kalla marken speciellt länge.

Hur vet du om det är för kallt för dina höns?

Du behöver bara titta på dina hönor för att veta om de tycker att det är för kallt, de kommer att ha burrat upp sina fjärdrar och sitter nära marken, kanske med ett ben under sig. Deras halsflikar och kammar kan också se blekare ut än vanligt. Det här är inte tecken på att det är något fel på dina höns (annat än att de är kalla) och så länge de bara har en tillfällig vilostund och inte sitter så hela dagen så är det inget du behöver oroa dig över.

Men det är viktigt att höns inte är blöta. Det är faktiskt farligare för dem att vara blöta än när det är väldigt kallt ute eller om det snöar, och i extrema fall kan det leda till hypotermi. En höna som drabbats kommer att kännas stel och kall om du rör henne och hennes ögon kommer att vara vidare och inte blinka eller stängda. Om du hittar en av dina hönor i det här tillståndet måste du ta in henne och svepa in henne i en varm handduk. När hon hämtat sig ska du placera henne i en låda med strö eller halm och ställa den någonstans där det är varmt i ett par timmar.

Håller sig hönsen varma när de sitter på en sittpinne?

Precis som många andra fåglar är det vanligt att höns sitter på ett ben vintertid och stoppar in det andra i värmen nära kroppen. Detta minskar den totala värmeförlusten och undviker att fötter och tår blir frusna på den kalla marken. Precis som alla andra fåglar är höns varmblodiga och deras egen kroppsvärme gör snart sitt.

Det här är ett av de mest effektiva sätten för hönsen att hålla sig varma. När en höna slår sig ner för natten burrar hon upp fjädrarna och viker in benen mot den varma kroppen. Om du har plats i ditt hönshus kan du montera en platt sittpinne eftersom det låter dina höns slå sig ner för natten utan att behöva böja fötterna runt sittpinnen, vilket när det är riktigt kallt kan göra att deras tår fryser. En uppochnervänd kruka, en stock, lastpall eller något annat som är upphöjt från marken ger dina fåglar en plan yta att slå sig ner på för att komma undan snön och kylan.

Hur kallt är för kallt för höns?

Höns kan reglera sin temperatur och sitt beteende efter vädret, så där människor kan bo, kan höns också bo. Det är kombinationen av kallt och blött som kan vara farligt så det är extremt viktigt att se till att de har ett torrt hönshus och om någon av fåglarna blir blöta bör de torkas med en handduk. Att smörja in kammarna med vaselin hjälper till att förhindra förfrysning.

Kan höns frysa ihjäl?

Kallt väder brukar inte vanligtvis vara dödligt för höns, så länge de har ett varmt och torrt hönshus att dra sig undan till när vädret blir för extremt. Men kalla hönor kan lättare drabbas av sjukdomar och parasiter och de kommer att lägga färre ägg. Hönsen kommer att kura ihop sig på sittpinnar och i värpreden med fjädrarna uppburrade runt sig.

Vilket hönshus är bäst för kallt väder?

Vilken sorts hönshus du har kommer att göra stor skillnad. När det är riktigt kallt på vintern kan ett hönshus i trä med en dörr som inte är tät snabbt bli både fuktigt och fruset, för att inte tala om draget. Ett mer robust och specialdesignat hönshus som en Eglu kommer att hålla kylan och fukten ute och låta hönsen värma upp sig efter en dag ute i hönsgården. Temperaturen i en Eglu Cube kommer fortfarande att vara relativt hög när hönsen kurar ihop sig på kvällen.

Du kan hjälpa dina hönor att hålla sig varma i snön och kylan genom att se till att hönshuset är torrt och rent. Städa ur snö som dragits in av fåglarna och se till att det alltid ligger ett lager halm på golvet eftersom det fungerar som isolering. Du kan isolera hönshuset för att hjälpa dina hönor att hålla värmen, men se till att det alltid är ventilerat så att gaser från hönsens spillning kan hitta en väg ut.

En automatisk hönshusdörrr hjälper också till att hålla hönshuset varmt. Om du väljer att installera någon sorts element måste det vara ett som designats för att användas just i hönshus och det är bäst att bara använda det om temperaturen faller under -5°C eftersom du annars riskerar att dina hönor blir vana vid värmen och det skulle kunna få förödande konsekvenser om elementet går sönder och fåglarna helt plötsligt är exponerade till kylan. Höns kan nämligen dö av den plötsliga kylan om de befunnit sig i ett väldigt varmt hönshus.

Vad händer om en kyckling blir för kall?

Kycklingar och unga hönor är mycket lättare påverkade av kyla än äldre fåglar. Om en unghöna har sin fulla fjäderdräkt kommer den att klara sig lika bra som de äldre fåglarna. Små kycklingar behöver däremot skyddas mot kylan och bör hållas under en lämplig värmelampa. En kyckling som lämnas för att klara sig själv i kylan kommer att dö.

Tips för kallt väder

De här försiktighetsåtgärderna kommer att se till att dina höns klarar vintern på bästa sätt:

 • Skydda hönsens kammar och halsflikar från förfrysning med vaselin eller liknande produkt.
 • Se till att vattnet inte fryser. Kolla minst två gånger om dagen att det inte har frusit. Om väderprognosen är riktigt kallt väder är det bäst att ta in behållarna på kvällen eller köp en uppvärmd behållare avsedd till att förhindra att vattnet fryser.
 • Hönsen återvänder vanligtvis till hönshuset vid skymningen, men under de kortare vinterdagarna kan de försöka få mer tid att picka. Om dina hönor har en tendens att vandra runt i mörkret kan en jacka eller reflexväst hjälpa dig att hålla koll på var de är och se till att alla andra också kan se dem om de lyckas rymma från trädgården. Jackorna hjälper också hönsen att hålla sig bekväma så de är extra bra på vintern.
 • Värmelampor eller oljefyllda element kan också ge hönsen extra värme i uthus eller bodar men generellt sett så är det bara svagare fåglar eller fåglar som inte har en full fjäderdräkt (som höns som tidigare varit burhöns) som behöver det. Utrymmet ska i så fall bara göras lite mindre kallt snarare än att försöka värma det helt.
 • Om du inte har en varm och mysig Eglu till dina höns kan ett hönshus i trä isoleras med bubbelplast, kartong eller gamla mattor och filtar.
 • Extra strö eller annat passande material på golvet i hönshuset hjälper också dina höns att hålla sig varma.
 • Se till att dina höns har någonstans i hönsgården som skyddar från väder och vind.
 • Lite extra majs som godis innan det är läggdags för hönan fungerar också som ett element när hönan smälter maten över natten. Generellt sett så äter hönsen mer mat under de kallare månaderna eftersom de behöver mer energi för att hålla sig varma.
 • Vissa hönsägare brukar ge sina höns lite extra protein eller talg i maten för att öka deras fettdepåer för vintern. Fett håller kvar värmen och hela fågeln får nytta av det, inte bara benen.

Så svaret på frågan som vi började artikeln med – “Är det för kallt för mina höns?” är vanligtvis att “Nej det är det inte”. Men det är viktigt att se till att hönsens omgivningar och framförallt hönshuset och hönsgården passar alla väder för då kommer dina höns att kunna trivas oavsett temperatur.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Hjälp, mina höns flyger iväg hela tiden!

Det är kul att ha höns i trädgården men de behöver stanna där! Att se dem flyga iväg och försöka fånga in dem igen är inte den lättaste uppgiften. Alla blir stressade och ibland kan det till och med vara farligt för hönsen! Så vad är lösningen? Klippa av vingarna? Självklart inte, men här är några tekniker som kan hjälpa dig att hålla dem på marken.

Varför vill mina höns flyga iväg?

Om du har en höna som gillar att rymma kan det bero på flera saker. Alla höns har en egen personlighet och de är alla olika. När några hönor gillar att ta det lugnt under ett träd eller i hönsgården, gillar andra inget bättre än att springa fritt. Den här äventyrslusten är ofta vanligare hos vissa hönsraser. Så det är inte ovanligt att hitta höns av raserna leghorn och bressekyckling sittandes lugnt och stilla på en pinne någonstans. Det har huvudsakligen att göra med att de är lättare än många andra raser. Men höns är flockfåglar och det tar bara en höna som är lite mer äventyrlig och försöker flyga iväg för att de andra ska följa efter.

Men ibland kan dina fåglar flyga iväg, eller till och med hoppa upp någonstans inte för att vila utan för att fly från situationen. Om de hamnar i en plötslig eller ovanlig situation kan de få panik och det kan vara från saker som ett besök från en hund, närvaron av vilda djur som rävar eller ett högt och oväntat ljud som får dem att försöka fly. De har då två val, att springa eller försöka flyga. Om de är stressade, rädda eller drabbas av panik kan de överraska dig med att flyga högre än du förväntat dig. De kan också skada sig när de i panik försöker komma iväg. Så hur kan du undvika att den här situationen uppstår?

 

Hur kan jag stoppa mina fåglar från att flyga iväg?

Det finns tre huvudsakliga säkerhetsåtgärder du kan ta till när du har en höna som gillar att flyga iväg:

 • Se till att du väljer ett lugnt och välplacerat läge i din trädgård för ditt hönshus. Om du har gott om plats, se till att ställa det långt bort från potentiella faror som vägar, parkerade bilar och barnens leksaker. Hönshuset är deras hem så de behöver kunna äta, picka och sova i lugn och ro.

 • Investera i en så stor hönsgård som möjligt. Att ha ett tillräckligt högt stängsel kan avskräcka hönsen från att försöka flyga och skydda dem från potentiella besök från rovdjur och andra faror.


  Ett instängt område, som en Walk in-hönsgård, passar perfekt för att dina höns ska ha någonstans där de kan känna sig säkra när de motionerar och sträcker på vingarna, utan att de försöker rymma.

 • Den tredje åtgärden är något som de flesta hönsägare vet om, men inte alltid följer. Men det här är en grundläggande försiktighetsåtgärd när du introducerar en höna till hönshuset. Det är att klippa fjädrar från en av vingarna för att de ska komma ur balans, vilket stoppar dem från att försöka flyga iväg.

  Men hur gör du det? Ta en sax (se till att den är avsedd för ändamålet) och klipp av handpennorna, ungefär de första 10 fjädrarna som är de större fjärdarna. Du måste klippa av fjädrarna halvvägs för att det ska vara effektivt. Men du behöver inte oroa dig, den delen av fjädrarna som klipps av består av keratin (som hår och naglar består av). Så det är lite som ett besök hos frisören för hönsen!

Du hittar vår video “How to Clip your Chickens Wings (Safe and painless) (Easy to do)” här.

Om du ser till att dina höns har ett trevligt hönshus och en stor och säker hönsgård kommer de att vara glada och friska i sitt hem. Och om det behövs kan vingklippning vara en effektiv lösning för de med äventyrslystna fåglarna som ofta försöker rymma.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Kan olika hönsraser komma överens?

Alla olika hönsraser härstammar från samma förfäder, den röda djungelhönan, så de flesta hönsen kommer överens oavsett ras, men det finns vissa undantag där hönsen inte kommer lika bra överens.

Om en ny höna introduceras i flocken behöver hon vara separerad från de andra fåglarna i ungefär en vecka tills alla fåglar har lärt känna varandra. Efter det kommer hon att hitta sin naturliga plats i hackordningen och det kan inkludera lite mobbning och käbbel i början, men det är ett naturligt beteende och har inget att göra med osämja mellan olika hönsraser.

Då och då kan ett par höns bli osams utan någon speciell anledning och den svagare av dem kan ibland bli hackad på och trakasserad av den mer aggressiva hönan. Om det håller i sig i mer än tre dagar efter att den nya hönan har introducerats i flocken kan de två hönsen behöva separeras.

Vilka hönsraser är aggressiva?

Vissa hönsraser är mer självsäkra och bestämda än andra, men det gör dem inte mer aggressiva. Aggression är istället vanligtvis ett resultat av hönsens omgivning, dåliga levnadsförhållanden eller visuell stimulans. Att hönsen mobbar den nya hönan brukar i de flesta fall bara vara ett problem under de första dagarna, förutom om den nya hönan har en ovanlig fjäderdräkt på huvudet eftersom den vackra fjäderskruden hos raser som araucana, houdan, holländsk vithätta, silkeshöns och sultan är som ett rött skynke för höns.

Anledningen till den här aggressionen är rent instinktiv eftersom höns reagerar på storleken på andra fåglars kammar och det finns bevis på att höns med större kammar brukar vara mer dominanta i hackordningen och kommer att utmana storkammade nykomlingar för att hävda sig och behålla sin dominans. Det är ingen som är riktigt säker på hur fjäderskruden på de här fåglarna fungerar som visuell stimulans, men en höna med fjädrar på huvudet bedöms av de andra hönsen att vara antingen en fågel med en väldigt stor kam och därför ett hot, eller en fågel utan kam vilket gör det okej att mobba henne. Oavsett hur hönsen ser på det så är en nykomling med en stor fjäderskrud på huvudet en direkt utmanare till de mer dominanta fåglarna.

Fåglar med en vacker fjäderskrud på huvudet är också mer sårbara eftersom plymen kan täcka deras ögon och göra så att de inte ser lika bra och inte kan se att en annan fågel planerar en attack. Som resultat kan de bli hackade på och skadas.

Andra orsaker till mobbning

Andra ovanliga fjädrar kan då och då också göra att höns mobbas, som “fjäderbyxorna” hos faverollehöns. Det här är dock vanligtvis inte ett problem och den här rasen borde komma bra överens med dina andra hönor.

Ibland kan nya höns som inte har några ovanliga fjäderskrudar eller kammar bli mobbade om de är av en annan ras än resten av flocken, men här verkar det som att mobbningen enbart beror på att den nya hönan ser annorlunda ut än resten av flocken. Det här är ett rätt ovanligt problem och om du redan har en blandad flock är det inte alls ett problem.

Blir hönsen goda vänner?

Generellt sett så hjälper det med hackordningen och att fåglarna ska komma överens om fåglarna i flocken är av olika raser eftersom de olika raserna har olika temperament. Det är mer troligt att det blir bråk i hönsgården om alla höns är av samma ras eftersom alla kan vara bestämda och dominanta, eller så är de alla blyga och försiktiga, beroende på vilken ras de är. Men de behöver i båda fallen etablera en hackordning.

Hur stor hönan är har ingen direkt relation till hur den blir behandlad. En liten dvärghöna kan komma bra överens med en stor sussex-höna och en ungtupp kommer att respektera alla sina hönor oavsett ras och i de allra flesta fallen kommer alla fåglar överens utan problem.

Det finns vissa andra praktiska saker att tänka på om du har en flock med blandade hönor. Vissa höns trivs bra när det är kallt, men andra är inte lika tåliga. Ålder kan också vara ett problem om du vill minimera hur många gånger du behöver introducera nya hönor till flocken. Om alla dina hönor har ungefär samma livslängd och du köper dem samtidigt, kommer du med största sannolikhet att köpa nästa generation av värpfärdiga hönor samma år. På så sätt kan du undvika att konstant behöva introducera nya hönor till flocken och ändringar i hackordningen på grund av detta.

Vilka hönsraser trivs bäst ihop?

Vissa raser är väldigt vänliga av naturen och det är mindre risk att de fåglarna börjar hacka på och mobba de andra. Lugna och vänliga raser inkluderar bland annat australorp, kochin, easter eggers, rhode island reds, silkeshöns, sussex och wyandotte.

En annan viktig faktor för att olika raser ska komma överens och inte vara aggressiva är att se till att de har gott om plats och på så sätt undvika att de trampar varandra på tårna. Ju mer plats de har, desto mindre är risken att de börjar mobba varandra och det är större chans att de kommer att komma bra överens från början.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Vad du behöver veta om fågelinfluensan år 2020

 

 

Fågelinfluensa är något som påverkar alla hönsägare. Trots att man har försökt begränsa spridningen av viruset har man ännu inte lyckats utrota det helt och det faktum att det för tillfället inte pratas om i nyheterna betyder inte att det har försvunnit. I många länder får tama fåglar uppleva sin egen form av “lockdown” i vissa regioner i år och ägare uppmanas att vidta lämpliga åtgärder.

Det har förekommit lokala utbrott i Storbritannien, Tyskland, Danmark och Nederländerna under andra halvan av 2020. Den nuvarande smittan i Europa är lågpatogen fågelinfluensa, vilket betyder att det är högst osannolikt att det ska sprida sig från fågel till människa. Men risken för en fågelinfluensa-pandemi kan inte ignoreras.

Man tror att utbrottet startade i västra Ryssland och Kazakstan, efter att det följt ett liknande mönster som utbrotten av fågelinfluensa under somrarna 2005 och 2016. I båda de tidigare fallen spreds epidemin snabbt till norra och östra Europa.

I den här artikeln förklarar vi påverkan från patogen fågelinfluensa, hur smittan sprider sig och vad hönsägare kan göra för att förebygga smitta både baserat på Jordbruksverkets rekommendationer och andra praktiska råd.

Vad är fågelinfluensa?

Precis som namnet antyder är fågelinfluensaviruset en form av influensa som biologiskt har anpassat sig för en fågel som värd. Fågelinfluensa drabbar inte bara höns och fjäderfä och i teorin kan alla fåglar, vilda eller tama, smittas. Det är ofta flockar av vilda fåglar som gäss och måsar som är smittbärare.

Vilka är symptomen på fågelinfluensa hos höns?

Höns som drabbats av fågelinfluensa visar flera olika symptom. De kan vara mindre aktiva än vanligt, tappa aptiten och visa tecken på nervositet. De producerar färre ägg och slutligen ser deras kammar och halsflik eller slör svullna ut med en blå missfärgning. Andra symptom på influensa hos höns inkluderad hosta, nysningar och diarré. Dessvärre är de här symptomen också vanliga för andra sjukdomar, så en veterinär behöver ställa diagnosen.

Det kan ta upp till 14 dagar för ett utbrott av fågelinfluensa att sprida sig genom en flock. Vissa smittade fåglar kanske inte har några symptom, men kan fortfarande bära på smittan och föra den vidare till andra fåglar. Andra blir sjuka och kan dö väldigt snabbt.

Hur behandlas fågelinfluensa hos höns?

Du kan reducerade risken att dina höns drabbas av fågelinfluensa genom att följa den senaste informationen från Jordbruksverket och beroende på vilken skyddsnivå som är aktuell gäller olika regler. Vi har inkluderat en länk till mer information från Jordbruksverket i slutet av den här artikeln. Om en flock höns drabbas av fågelinfluensa måste hela flocken avlivas och i Sverige är det inte tillåtet att vaccinera hönsen mot sjukdomen.

Så här skyddar du dina fåglar

 • Placera alltid mat och vatten i en inhägnad så att inte vilda fåglar kan komma åt dem och ta regelbundet bort mat som spillts utanför.
 • Håll all utrustning ren och rengör regelbundet ytorna med ett djurvänligt desinficeringsmedel.
 • Rengör dina skor eller stövlar både innan och efter du varit i närheten av dina fåglar.
 • Se till att kläder du har på dig när du hanterar dina höns tvättas efter kontakt.
 • Använd överdrag på din hönsgård för att skydda den från spillning från vilda fåglar.
 • Låt flyttbara hönshus stå kvar på samma plats – om du flyttar ditt hönshus till en ny del av gräsmattan är det större risk att dina fåglar kommer i kontakt med spillning från vilda fåglar.
 • Håll ett öga på dina höns hälsa. Om du ser några tecken på sjukdom, kontakta en veterinär för råd.

Du hittar den senaste informationen om vad som gäller i Sverige och vilken skyddsnivå som är aktuell på Jordbruksverkets hemsida. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om den senaste informationen.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Att fånga in en höna

Foto av Jim Tegman från Unsplash

Bara väldigt tama höns gillar att du lyfter upp dem och de allra flesta hönorna känner sig väldigt stressade av att du hanterar dem, så du bör bara lyfta upp dem om du verkligen måste. Men det finns många olika anledningar till att du kan behöva fånga in en höna. Dina höns kan vara i fara, de kan behöva göras rena om de kommit i kontakt med något oljigt eller klibbigt eller du kanske behöver göra en hälsokontroll på dem.

Det finns flera olika sätt att fånga en höna beroende på omständigheterna och varför du behöver få tag på den. Om hönan har rymt ut på en väg eller in i en trädgård där det bor en hund och är i fara så är det vanligtvis bättre att försöka mota tillbaka hönan istället för att försöka lyfta upp henne. Om en hund är problemet brukar det också vara lättare att först flytta hunden till en annan plats. Om din höna har rymt och du behöver fånga henne är den bästa metoden att försöka mota tillbaka henne till säkerheten genom att stå med armarna utsträckta och uppmuntra henne att själv gå tillbaka till hönshuset. I såna här situationer kommer hönan att sakna resten av sin flock och vara desperat att ta sig tillbaka till dem, så försök “styra” henne mot det hål i staketet, den öppna grind eller annan öppning som hon rymde genom.

Om hönan istället har lyckats flaxa över ett staket fungerar inte den här metoden lika bra, så då måste du kanske istället försöka några traditionella metoder för att fånga in din höna.

Hur fångar du in en höna som har rymt?

Om dina höns är väldigt tama kan du ge dem några godsaker och sen bara försiktigt böja dig ner och lyfta upp hönan, men alla hönor är inte lika lätta att fånga in! Några är ungefär lika lätta att fånga som en blöt tvål i duschen och de kan springa i en hastighet av 14,5 kilometer i timmen, så du måste oftast mota in dem i ett hörn innan du kan få tag på dem.

Om en höna har rymt, eller om hon bara gömt sig någonstans i en stor trädgård eller på en äng och du har hittat henne, är den bästa metoden att ha tålamod och förlita dig på hennes instinkt att hitta hem. När det börjar skymma kommer hönan instinktivt att bege sig hem till hönshuset. Det är något som gör det enkelt att ha höns!

Det bästa sättet att fånga in en höna

Tycker höns om att hanteras och bli upplockade? Rent generellt är svaret att nej det gör de inte. Men om du av någon anledning behöver fånga in en höna finns det flera olika sätt att göra det på, men inte alla rekommenderas för nybörjaren.

 • Att använda en pinne med en krok eller snara. Det är lika bra att börja med den farligaste metoden. En pinne med en krok eller snara bör endast användas av experter för att försöka fånga in en höna som rymt. Det här är ett farligt verktyg och i fel händer kan kroken eller snaran bryta benen eller i värsta fall nacken på hönan när du försöker fånga den, så vi rekommenderar inte den här metoden.
 • Att använda en håv. Det här kan också vara en farlig metod eftersom hönans klor kan fastna i nätet och göra så att den skadar sig. Om du väljer att använda den här metoden bör hönsen fångas så fort som möjligt för att minimera stress, men de kommer för all framtid få panik när de ser en håv! Du bör alltid använda en så stor håv som möjligt när du fångar dina höns och det kan vara säkrare att använda en filt för att försöka fånga dem.
 • Att använda en bur som en fälla. Att placera godsaker i en bur och sen försöka stänga dörren med en lång pinne eller stång är en väldigt effektiv metod. Det enda negativa är att alla de andra hönorna också kommer vilja ta en titt!
 • Att använda en kartong eller låda. Ett annat sätt att fånga en höna är att mota in den i ett hörn i hönshuset eller hönsgården och sen placera en låda eller kartong över den. Den här tekniken fungerar bra om du behöver fånga in en höna i dagsljus (fast den fungerar lika bra när det är mörkt) eller om hönan är aggressiv.
 • Ljuset från en ficklampa gör det lättare att fånga dina höns. Det här är den enklaste och mest effektiva metoden när du behöver fånga in en höna som satt sig till rätta för natten. När hönsen är med resten av flocken och sitter på sina sittpinnar eller i sina värpreden i hönshuset på kvällen håller de sig instinktivt stilla. Om du öppnar hönshuset och lyser med en ficklampa (en pannlampa är enklast att använda) för att hitta den höna du letar efter, kan du plocka upp henne utan större problem.

Att lyfta upp en höna

När du lyfter upp en av dina hönor behöver du vara bestämd, men inte hårdhänt och det är viktigt att få ett bra grepp och förhindra att hon kan flaxa med vingarna. Det rätta sättet att hålla en höna är att använda båda händerna för att hålla fast vingarna längs sidorna på kroppen och hindra hönan från att flaxa, och sen hålla henne nära din kropp. Om hönan är väldigt nervös kan du behöva lägga en handduk över henne för att hon ska hålla sig lugn.

En höna som är tam är enklast att fånga. Muta henne med några godsaker, håll fast och klappa henne över ryggen så att hon håller sig lugn. Så fort du har undersökt hönan eller gjort klart vad du behövde fånga in henne för behöver du bara ställa ner henne på marken och ta ett steg tillbaka. Hönan kommer snabbt att skynda tillbaka till säkerheten med resten av flocken.

Sammanfattningsvis finns det flera metoder för att fånga en höna, men det är något du bara borde försöka dig på när du verkligen behöver. Undvik att använda en snara eller håv om du kan och använd den metod som bäst passar både din höna och omständigheterna.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Julklappstips till hönsägaren

Hönshusen Eglu Cube / Eglu Go / Eglu Go UP

Nu är det perfekta tillfället att unna dig det där nya hönshuset du har drömt om! Om du planerar att skaffa höns nästa år är
hönshuset Eglu Go eller det flyttbara hönshuset Eglu Go UP perfekta alternativ om du tänkt börja med tre eller fyra hönor. Om du redan har ett mindre Eglu-hönshus eller om dina höns bor i ett hönshus som börjar se ut som att det har sett bättre dagar är det kanske dags att investera i hönshuset Eglu Cube som är vårt största hönshus med plats för upp till tio mindre hönor.

Alla Eglu-hönshus är jättesäkra, lätta att rengöra och kan flyttas runt i trädgården så ofta som du känner för det. Det gör allt lite enklare både för dig och dina hönor!

Just nu har vi upp till 20% rabatt på Eglu-hönshus i vår vinterrea!

Tillbehör för höns

Omlets fantastiska utbud av leksaker och tillbehör för höns passar perfekt som julklapp till hönsägare i alla åldrar. Interaktiva pickleksaker som Poppy och Pendant eller en Caddi godsaksbehållare som kan fyllas med färska grönsaker och hängas från taket i hönsgården kommer att underhålla dina höns under de kalla vintermånaderna. Det kommer också den en festlig The Chicken Swing eller en lite mer traditionell sittpinne att göra.

Just nu har vi rabatt på alla de här leksakerna och tillbehören, så varför inte passa på att köpa en av varje?

Hönshuset Boughton

Om du planerar att köpa ett hönshus i julklapp till någon som hellre vill ha en mer traditionell variant i trä har vi det perfekta alternativet. Den klassiska men samtidigt praktiska designen på hönshuset Boughton gör det lättare att se till att hönsen är friska och glada och den traditionella hönsägaren kommer att gilla att se hönshuset i trädgården varje morgon. Huset levereras också obehandlat, så den som får den här generösa julklappen kan själv bestämma vilken färg de vill att det ska ha!

Just nu har vi 15% rabatt på hönshuset Boughton i vår vinterrea!


Klicka här för att läsa våra reavillkor.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Hur länge kan jag lämna mina höns ensamma hemma?

Precis som med alla andra husdjur är det du som ägare som har huvudansvaret för att se till att dina höns kan känna sig säkra och är glada. Det betyder att om du är borta över natten för jobb eller semester, måste du se till att du har en plan för vem som tar hand om hönsen när du inte är hemma.

Höns är mycket självständigare än många andra populära husdjur. De behöver inte mänsklig interaktion varje dag, motionerar sig själva och äter inte mer än de behöver bara för att det finns mer mat. Trots det är det mycket du måste tänka på innan du lämnar dem ensamma.

Hur länge kan jag lämna mina höns ensamma hemma?


Det är inte lätt att svara på eftersom det beror mycket på dina höns, var du bor, och hur dina höns bor. Även om du bara ska lämna dina höns ensamma en dag krävs vissa förberedelser.

Hönor behöver alltid ha tillgång till mat och vatten, och tillräckligt mycket utrymme för att kunna röra på sig och få motion. Det är relativt enkelt att ordna om du bara ska vara borta i två eller tre dagar. Det viktigaste, och förmodligen det svåraste, när du är borta är att se till att dina höns är skyddade från rovdjur när du inte är där och håller ett öga på dem. Att låta dina hönor vara frigående utan någon övervakning är riskabelt, så du måste se till att din säkra hönsgård är tillräckligt stor för att hönsen ska kunna röra på sig.

Hönshuset Eglu Cube kopplad till en Walk in-hönsgård är alltid en perfekt kombination för dina fåglar, men speciellt bra när du inte kan hålla ett öga på dem hela tiden. Walk in-hönsgården kan förlängas beroende på hur många höns du har och du kan vara säker på att de inte behöver vara oroliga över oönskade besök från rävar och vilda fåglar.

Om du är säker på att din inhägnad är tillräckligt rymlig och säker, och att det inte är någon risk att hönsens mat och vatten kommer att ta slut, kan de flesta hönsflockar bli lämnade ensamma hemma över en helg utan problem.

Borde jag skaffa en “hönsvakt”?

Om du ska vara borta i mer än tre dagar måste du se till att någon kan komma och titta till och ta hand om dina höns varje dag. Även om du bara ska vara borta över natten rekommenderar vi att du ber en vän eller granne att kasta ett getöga på dem över staketet för att se till att det inte är några problem.

Ibland är olyckan framme och en av dina hönor kan ha ramlat ner och ser ut att ha ont, eller vattenbehållaren kan ha vält. Din hönsvakt kan förhoppningsvis enkelt fylla på vattnet och ringa dig om något annat har hänt.

Det kanske kommer att förvåna dig hur många som kommer att erbjuda sig att titta till dina höns en gång om dagen om de får ta med sig några färska ägg hem. Om du har en automatisk dörr som släpper ut dina höns på morgonen och stänger om dem på kvällen kan dina hönsvakter själva bestämma vilken tid på dagen det passar dem bäst att titta förbi.

Om du har bett någon att titta till dina höns när du är bortrest, kan det vara bra att göra det så enkelt som möjligt för dem innan du reser bort.

Vad behöver mina höns när jag är bortrest?

Om du känner att dina höns kommer att klara sig själva ett par dagar har du nog redan tänkt på allt, men det är ändå värt att nämna ett par saker:

Mat och vatten

Du vet förmodligen redan hur mycket dina höns äter och dricker varje dag och det beror såklart på deras ras, ålder och storlek. Det är alltid bättre att ge dem lite för mycket mat än för lite. Se också till att du har mer än en foderbehållare för dina fåglar att välja på utifall något händer med en av dem.

Var beredd på alla väder

Lita inte på väderprognosen. Se till att dina höns alltid kan gå in i hönshuset och att de har skyddade platser i hönsgården om det skulle regna hela dagen eller om det är en extremt varm dag.

Underhållning

Om dina höns är vana med att du umgås med dem när du kommer hem från jobbet kommer de att sakna det. Försök att kompensera genom att ge dem några roliga leksaker att leka med i hönsgården. Vissa höns älskar att sitta på The Chicken Swing och andra är helt galna i leksaker som innehåller mat, som en Caddi godsaksbehållare eller pickleksaker.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Att flytta med höns

Att flytta är stressigt för alla inblandade – och det inkluderar även husdjur som dina höns. För att det ska gå så smidigt som möjligt att flytta dina höns är tricket att ha allt klart i den nya trädgården innan du flyttar hönsen. Precis som du kanske packar upp kaffebryggaren och ett par koppar innan du börjar med resten av flyttlådorna borde hönshuset och hönsgården vara redo i din nya trädgård innan du brygger din första kanna kaffe!

Hönor kan lätt bli stressade och de kommer att värpa mycket färre ägg i ett par dagar efter flytten. Svaga eller väldigt nervösa höns kan klara en flytt mindre bra eftersom de kan få panik och börja flaxa med vingarna och bryta benen, eller till och med omkomma. Det är därför extremt viktigt att minimera stress så mycket det går för att flytten ska vara lyckad.

Det enklaste sättet att göra dina höns redo för flytten är att placera dem i en transportbur direkt från hönshuset på morgonen, och inte senare på dagen när de är ute i hönsgården och kan behöva jagas och motas in i ett hörn för att fångas och placeras i buren. Det är inte ett bra sätt att minimera stress på!

Att transportera hönsen

Din transportbur eller låda måste vara en täckt, välventilerad låda eller bur. Det måste finnas tillräckligt mycket utrymme för en fågel att kunna vända på sig (för att motverka att de får panik i det trånga utrymmet) och det måste vara tillräckligt mörkt så att de instinktivt kryper ihop och vilar under resan. Om resan är längre behöver du dock se till att det är tillräckligt mycket ljus för att hönan ska kunna äta, och en transportbur gör det lättare.

Du behöver generellt sett en låda eller bur per höna, så se till att du har tillräckligt många tillgängliga för flyttdagen. Hönor med liknande lugna temperament kan transporteras i samma bur. Varje låda eller bur behöver ha golvet täckt med halm för att absorbera spillning och lådorna måste staplas på ett säkert sätt och inte mer än tre på varandra.

Det är också viktigt att hönsen inte blir för varma under resan, så ventilation är också viktigt. Om du bara har två eller tre hönor kan du transportera dem i baksätet av en bil med god ventilation, säkrade med säkerhetsbältet för att buren eller lådan inte ska röra på sig under resan.

Själva resan borde göras på så många raka och jämna vägar som möjligt och restiden bör hållas så kort det går. Om resan till ditt nya hem är på en motorväg eller större väg är det inga större problem. Men om du bor på landet och måste köra många slingrande småvägar måste du planera lite mer. Om alla vägar du måste köra till ditt nya hus är mindre vägar med många kurvor är den snabbaste vägen det bästa alternativet.

Två veckor innan flytten är det extra viktigt att du ser till att dina höns får i sig alla vitaminer och mineraler de behöver. Vissa hönsägare rekommenderar att också ge dem probiotika eller extra vitaminer i maten, det är något du borde rådfråga din veterinär om.

Om du bara behöver göra en kortare resa behöver du inte oroa dig över att mata hönsen. Men om du flyttar till en annan del av landet och behöver göra en längre resa måste dina höns få mat. Se till att ta en lång rast var tredje timme för att låta hönsen slå sig ner och äta. Om du transporterar hönsen i burar kan du fästa en vattenbehållare på sidan.

Ett flyttbart hönshus?

Traditionella hönshus kan vara svåra att transportera och många hönsägare föredrar att bygga ett nytt hönshus med en utegård vid det nya huset. Det betyder ibland att hönsen måste ha ett tillfälligt boende under tiden det nya hönshuset och utegården ordnas.

Men det går att undvika ett tillfälligt boende eftersom ett flyttbart hönshus med gård kan packas ihop på bara ett par minuter och flyttas till den nya trädgården, plus att dina höns flyttar in någonstans de känner igen. Höns som flyttar in i ett hönshus de känner igen kommer att känna sig mindre stressade, vilket gör flytten mycket enklare.

Hönshus och hönsgårdar som en Eglu passar perfekt för det här syftet. Att flytta hönshuset till din nya trädgård och göra det redo för dina höns det första du gör kommer att få dem att känna sig som hemma redan innan du har hunnit börja packa upp flyttlådorna. Du kommer med största sannolikhet att känna av flyttstressen, men det behöver inte dina höns göra!

Men även om flytten gick bra och dina hönor är säkra och lugna i sin nya trädgård måste du ändå hålla ett öga på dem, eftersom stressen av att flytt kan förvärra underliggande sjukdomar. Därför måste du göra hälsokontroller dagligen under tiden dina höns vänjer sig vid sina nya omgivningar. Det här är ytterligare en anledning att överväga att köpa ett hönshus och hönsgård som är lätta att flytta.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Halva priset på pickleksaker när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev i Halloween

Happy Halloween! Det här är inget bus – du kan få 50% rabatt på pickleksaker när du prenumererar på Omlets nyhetsbrev!

Erbjudandevillkor:
Erbjudandet gäller från 29/10 2020 till midnatt 2/11 2020. När du har skrivit in din mejladress på hemsidan kommer du få en unik kampanjkod som kan användas i kassan. Genom att skriva in din mejl godkänner du att du får Omlets nyhetsbrev. Du kan sluta prenumerera när som helst. Erbjudandet gäller endast för pickleksakerna Poppy och Pendant. Erbjudandet gäller inte för Tvåpack eller Tvåpack med godsaksbehållaren Caddi. Erbjudandet är begränsat till 2 pickleksaker per hushåll. Beroende av lagerstatus. Omlet har rätt att när som helst avsluta erbjudandet. Erbjudandet kan inte användas på leveranskostnader, tillsammans med andra erbjudanden eller på redan nedsatta produkter.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Erbjudanden och kampanjer


Hur mycket mat behöver mina höns?

Höns är riktigt bra på att hitta sin egen mat i din trädgård, och frigående fåglar kommer att picka och krafsa för att hitta alla möjliga godsaker som gräs, ogräs, maskar och skalbaggar. Men även om dina höns har tillgång till din trädgård eller är frigående på en liten äng behöver de ändå matas med pelletsfoder av hög kvalitet. Det här fodret har den rätta sammansättningen av protein, kolhydrater, vitaminer och mineraler (i synnerhet kalcium för äggskalen) för att dina höns ska vara friska och glada. Protein är speciellt viktigt för en sund äggproduktion.

Det är alltid bra att veta ungefär hur mycket pelletsfoder hönsen ska äta för att få i sig alla näringsämnen de behöver för att vara välmående. Medelstora höns, som raserna rhode island red, oxford brown eller orpington, behöver äta mellan 115 och 120 gram foder per höna och dag vilket är mellan 805 och 840 gram per höna varje vecka. Om dina höns är av den lite större rasen sussex behöver de äta lite mer och den mindre rasen leghorn behöver äta mindre. En liten bantam, som är en dvärghönsras, äter bara runt hälften till tre fjärdedelar av vad en medelstor fågel gör.

Kycklingar, unghöns och värpande hönor

Fram tills att en kyckling är fem veckor gammal behöver den förutom sin vanliga mat också äta proteinrikt kycklingfoder. Från fem veckors ålder fram till 18 veckor när de klassas som unghöns behöver fåglarna istället äta ett speciellt anpassat foder för att gå upp i vikt. Så fort hönorna börjar lägga ägg behöver de bara äta vanligt pelletsfoder eftersom det har ett proteinrikt innehåll och också innehåller kalcium och andra viktiga näringsämnen.

Dina höns behöver också ha tillgång till grus varje dag. Godsaker är okej så länge de inte får så mycket att de inte äter sitt vanliga foder. Majs är ett nyttigt godis och om dina höns är frigående och har tillgång till gräs kommer de att vara riktigt glada.

Så här ser du till att alla hönor får sin del av maten

En flock höns utvecklar sin egen hackordning och de mer dominanta fåglarna högre upp i rangordningen brukar äta sin portion först, om det inte finns plats för alla fåglar att äta samtidigt (något de gör på kvällen innan de sätter sig tillrätta inför natten). En lösning på det här problemet är att köpa en lite större hönsutfodrare där fler hönor kan äta samtidigt eller köpa flera hönsutfodrare så att det finns plats för alla fåglar och så att hönorna längre ner i hackordningen också får sin del av maten.

Men så länge du har fyllt på med tillräckligt mycket mat så borde det alltid finnas något kvar när de mer dominanta hönsen har ätit sig mätta. Håll ändå ett öga på din flock och problem som för mjuka skal eller att fåglarna rycker fjädrar kan vara tecken på att de inte får i sig alla näringsämnen de behöver men det kan också bero på matens kvalitet snarare än hur mycket de äter.

Äter höns samma mat året runt?

Höns ruggar en gång om året och äter vanligtvis mer under den här perioden eftersom de behöver mer protein för att hjälpa fjädrarna att växa tillbaka. Hönor äter också vanligtvis mer i kallare väderlag för att hålla sin ämnesomsättning uppe och hålla sig varma. Frigående höns brukar heller inte hitta lika mycket att äta i trädgården under vintern på grund av det kallare vädret.

Under den här tiden på året kan du ge dina hönor lite mer mat varje dag och du lär dig snabbt vad som är lagom mycket genom att titta på hur mycket mat som finns kvar i hönsutfodraren varje kväll.

Hönsen lägger också färre ägg på vintern, så mängden proteinrikt pelletsfoder de behöver skiljer sig inte jättemycket men det är viktigt att de regelbundet får mat. Om det verkar som att dina höns äter väldigt lite på sommaren kan det helt enkelt bero på att de hittar många godsaker att äta i trädgården, men det kan också vara ett problem om maten de äter inte har rätt sammansättning av näringsämnen. Om en höna inte verkar äta tillräckligt mycket pelletsfoder kan det vara en bra idé att hålla kvar henne i hönshuset så att hon äter rätt mat och inte bara godsaker hon hittat i trädgården.

Hönsen ska också ha tillgång till pelletsfoder dygnet runt eftersom de bara äter så mycket som de behöver och inte vräker i sig all mat bara för att den finns tillgänglig!

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Därför passar höns bra som husdjur för barnfamiljer

Höns är fantastiska husdjur för hela familjen och inte bara för de färska ägg de lägger varje dag, utan de är också jätteroliga att titta på eller umgås med, och dina barn kommer lära sig otroligt mycket från att ha höns!

Jämfört med många andra djur är höns relativt lätta att ha som husdjur och att ta hand om dem är något som barn från lågstadieålder lätt kan hjälpa till med. Läs vidare för mer information om varför höns passar så bra som husdjur för barnfamiljer!

Varför passar höns så bra som husdjur?

 • Ansvar
  Barn i alla åldrar lär sig att ta ansvar för ett husdjur. De ska såklart inte förväntas ta allt ansvar för skötseln, men även om det bara gäller att mata hönsen genom att strö mat på marken eller fylla på vatten så lär de sig att ta hand om en annan levande varelse.
 • Rutiner
  Ett husdjur är något som kommer behöva tas om hand under många år framöver och det kommer att lära barnen att ibland måste de göra rent i hönshuset eller mata hönsen istället för något annat som de hellre vill göra. Det lär dem också vikten av en rutin, något som många barn gillar.
 • Mat
  Att ha höns kommer lära dina barn var maten på hyllorna i mataffären kommer ifrån. Om de har egna höns att ta hand om kommer de med största sannolikhet att förstå hur viktigt det är för djur att ha tillräckligt med utrymme och hur viktigt det är med rätt skötsel. Sedan kommer de förhoppningsvis inte heller att ta djurprodukter för givet i framtiden.
 • Liv och död
  När du har husdjur är det oundvikligt att dina barn lär sig om liv och död. Oavsett om du föder upp kycklingar, har en hönsflock för att äta köttet eller bara har ett par höns som husdjur så kommer dina barn att lära sig värdefull kunskap om hur livet börjar och slutar.
 • Hygien
  Att ha husdjur om bor utomhus kommer att lära dina barn vikten av god hygien. De kommer lära sig att de måste tvätta händerna efter att ha klappat eller hållit i hönsen och de kommer också att förstå att för att djuren ska vara glada och friska behöver hönshuset rengöras regelbundet.
 • Andra lärdomar
  Att ha höns som husdjur kan vara lärorikt på fler sätt än de uppenbara anledningarna du först tänker på. Förutom att öva på matematik genom att räkna ägg och mäta upp mat och vatten kommer barnen att lära sig hur olika djur har olika behov, att äggskal kan användas för fantastiska konstprojekt och inte minst att ägg är en viktig ingrediens i många goda recept.

Saker att tänka på

 • Börja med en mindre flock med inte mer än fem höns.Genom att inte ha alltför många höns kan dina barn lära sig att känna igen dem och ge dem namn efter deras personligheter. För många höns gör att de ses mer som en flock än individer och de känns inte lika mycket som ett husdjur. Du kan alltid skaffa fler vid ett senare tillfälle!
 • Det är en bra idé att inte skaffa en ungtupp till att börja med. De är mycket mer självsäkra och påstridiga än hönor och yngre barn kan tycka att de är lite skrämmande och du vill ju inte att de ska känna sig rädda för hönsen.
 • Skaffa ett hönshus som gör det lätt att ha höns och så att barnen kan hjälpa till. Hönshuset Eglu Cube är ett bra exempel på ett passande hus. Det är jättelätt att släppa ut hönsen på morgonen och att stänga om dem på kvällen (det är ännu lättare om du har en automatisk dörröppnare!). Det är också lätt att plocka de nyvärpta äggen från luckan på sidan. Familjens yngre medlemmar kan också hjälpa till med rengöringen av hönshuset, det är bara att tömma spillningsbrickan och torka av alla släta ytor en gång i veckan så ser ditt hönshus ut som nytt igen!
 • Även om du inte själv ruvar ägg och föder upp kycklingar kan det vara en bra idé att skaffa kycklingar om du vill att dina barn ska hjälpa till. Vänj dem vid mänsklig kontakt och plocka upp dem regelbundet så att de blir vana med det. Det är ofta enklare att hantera kycklingarna om du har en hönsgård som är lätt att komma in i, som en Walk in-hönsgård. När det är lätt att hälsa på hönsen är det större chans att både du och barnen gör det regelbundet!
 • Välj en vänlig och härdig ras som du vet passar om du har barn. Silkeshöns är kända för att vara kärvänliga och tycker om att bli hållna, orpington är lugna och tillgivna och kochin har lätt för att anpassa sig. Läs mer om olika hönsraser här.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Varför har vissa ägg dubbla gulor?

De allra flesta håller med om att gulan är den godaste delen av ett ägg och därför är ägg med dubbla gulor alltid uppskattade till frukost!

Vissa hönor lägger ägg med dubbla gulor varje gång på grund av en genetisk egendomlighet som betyder att två äggulor släpps istället för en. Men det är ovanligt med hönor som lyckas med den här imponerande konsten och man har inte lyckats ta fram en enda hönsras som lyckas lägga ägg med dubbla gulor varje gång.

Men du kan fortfarande se fram emot en frukost innehållande ägg med dubbla gulor, om du är beredd att betala extra för det. I vissa länder kan man hitta kartonger med “superägg”, där alla ägg har dubbla gulor, på hyllorna, och de brukar inte vara billiga. Men det är ingen magisk höna som lägger dessa, utan de är nästan alltid lagda av unga hönor. Det kan vara bra veta, för om du gör en sökning på Google kommer du att hitta intressant information om att en sån ras skulle existera, men det gör den inte. I alla fall inte än!

De allra flesta ägg med dubbla gulor kommer från unga hönor. Hönor som precis blivit värpfärdiga och börjat lägga ägg brukar lägga ett eller två väldigt små ägg och efter det ett par ägg med dubbla gulor innan de kommer in i rytmen att lägga fyra till fem ägg i veckan. Det är väldigt ovanligt att en höna lägger ett ägg med dubbla gulor efter den här första fasen, även om vissa hönor börjar lägga dem igen mot slutet av sitt värpande. Det finns vissa indicier som tyder på att det är större sannolikhet att hönsraserna Rhode Island Red, Oxford Brown, Sussex och Leghorn lägger ägg med dubbla gulor.

Hur formas dubbla gulor?

En äggula lossnar från en hönas äggstock ungefär två timmar efter att hon har lagt ett ägg. När ägget når äggledaren, den del av hönans kropp där ägget formas, är gulan omsluten av den vita delen av ägget och ett skal av hårt kalcium har skapats. Om två äggulor lossnat på samma gång så formas ägget på precis samma sätt som om det bara var en gula, vilket betyder att de två gulorna är “instängda” i samma ägg.

Om ägg med dubbla gulor befruktas betyder det två embryon i samma skal. De flesta av dessa “kyckling-tvillingar” utvecklas inte som de ska utan antingen är det bara en av dem som växer eller så utvecklas ingen av dem. Det betyder att det är extremt ovanligt att det är två kycklingar i samma ägg. Kycklinguppfödare brukar få rådet att ta hand om äggen med två gulor så att de inte utvecklas och i större kommersiella sammanhang säljs de här äggen till företag som använder ägg i matproduktion.

Hur vet man om ett ägg har två gulor?

Du behöver inte knäcka ägget för att se vad som finns innanför skalet. Du kan se om ett ägg har dubbla gulor genom att hålla det framför en ljuslåga, en metod som använts sedan lång tid tillbaka. Om du inte har ett ljus till hands går det lika bra att använda en liten ficklampa. Om ägget har två gulor ser du det som två mörka klickar när ljuset lyser genom skalet.

Det uppskattas att endast ett ägg per tusen har dubbla gulor, men på grund av hur många unga hönor som precis börjat värpa det finns är det inte en alltför ovanlig syn i äggkartonger världen över.

Ägg med tre äggulor är däremot extremt ovanliga och inget du kan förvänta dig på frukostbordet. De är så till och med så ovanliga att de endast finns i ett enda ägg per 25 miljoner ägg!

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


10 saker som bekräftar att hönsen tagit över ditt liv

1. Du har skapat ett konto på sociala medier för dina höns

Okej, när du investerade i ett nytt hönshus och köpte din första flock var du tvungen att dela det med vänner och familj, och det var där det började. Vare sig du dokumenterar det första ägget de lagt i hönshuset eller gourmetrecepten du svänger ihop med de färska äggen ser du till att posta det på Instagram, Facebook eller Twitter.

2. Du hittar ägg på märkliga platser i huset

När du blir mer och mer bekväm med dina höns kanske du börjar låta dem gå in inomhus ibland. De skadar ingen, och de kommer bra överens med dina andra husdjur, men ibland hittar du ett färskt ägg i fruktskålen eller din favoritfåtölj. Du vet åtminstone att de känner sig bekväma!

3. En “hemester” är den bästa semestern

När du skaffar höns för första gången känns det som att du är en andra förälder till dessa djur. Du tvättar dem, matar dem och ser till att de är torra och bekväma. Utöver det har du kanske egna barn, så tanken på att organisera en semester är inte det minsta lockande. Du ser fram emot att beställa hämtmat och slappa i soffan, säker i vetskapen om att hönsen har det bra ute i trädgården.

4. Du pratar med hönsen

Ibland är enda vi behöver en bra terapistund med en hängiven lyssnare, och vem är bättre än dina höns? De säger aldrig emot eller dömer dig för dina val. De kanske puttar eller pickar på dig för en godisbit, men det är betydligt billigare än terapi, så vem klagar?

5. Du har smeknamn på dina höns

Efter de första veckorna med dina höns kommer du börja upptäcka att de har olika personligheter. Vissa är lite blygare, andra är väldigt strikta kring när de får mat, och vissa vill bara gosa hela tiden. Perfekt tid att ge dem namn! Det kan vara Cleo, Fluffy eller Anita; de är dina husdjur och vi dömer inte! 

6. Huset är fyllt med hönsrelaterad inredning

Vare sig det är servetter med hönstryck eller ett hönsdekorerat serveringsfat har du och dina vänner sett till att ni har det allra senaste när det kommer till hönsaccessoarer. 

7. Du har en transportbur för dina höns

Du kanske måste ta dem till veterinären precis som du skulle med dina andra husdjur, och du vill ju inte att resan ska bli obekväm, så du har investerat i en lyxig bur som hönsen kan resa i om du måste flytta på dem.

8. Du klär upp flocken för viktiga stunder

Vare sig du har små kycklingar eller äldre hönor är det viktigt att de klär upp sig för högtiderna. När det blir Halloween funderar du på hur du kan matcha hönsens outfits med resten av familjen.

9. Istället för hundpromenader går du på hönspromenader

Ja, det finns koppel för höns, det vet du för du har har redan beställt ett par online. Kanske har du begränsat med plats och vill låta hönsen sträcka på benen, så du tar med dem till parken för att leta efter smaskiga daggmaskar. Det är väl normalt, eller hur?

10. Du har byggt ett picknickbord för hönsens matstund

Vi har alla sett trenden med hemmagjorda små picknickbord för ekorrar i trädgården. Om inte bör du googla det nu, så kommer du förstå vad vi menar, och dessutom bli inspirerad att bygga ett liknande till dina höns. Måla bordet och häll på hönsfodret, så att dina höns kan äta med stil.

Vi förstår att det kan kännas läskigt att bli hönsägare, och alla har sina egna erfarenheter om hur det är att ta hand om höns. Men vare sig du vill det eller inte så har du fullt ansvar för flocken, så varför inte gå hela vägen och skämma bort dem rejält?

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Behöver mina höns kosttillskott?

Bilder av William Moreland på Unsplash

Det väldigt korta svaret på den frågan är förmodligen nej. Om du ger dina höns ett högkvalitativt foder och majs, och låter dem picka runt i trädgården efter insekter och små stenar de använder för att mala ner sin mat bör de tekniskt sett få i sig allting de behöver. 

Alla tillskott bör ger som ett komplement till en nyttig och varierad kost, inte istället för att ge dem bra foder eller tillräckligt med plats för att leva ut sina naturliga instinkter. Med de sagt så kanske du ibland vill ge ditt system en boost med lite extra vitaminer och mineraler, och det samma kan gälla för dina höns, och de finns saker du kan göra för att hjälpa dem hålla sig friskare och ge dem mer energi. 

Det är speciellt användbart under mer utmanande tider, som när de ruggar eller det är väldigt kallt. Här är en lista över tillskotten du kanske vill ha i ditt skafferi:

Grus

Höns har inga tänder, utan använder små stenar för att mala ner maten de äter. De flesta frigående höns hittar grus av sig själva när de utforskar trädgården, men om du av någon anledning måste hålla dina höns på begränsad yta, eller om deras gård är täckt av snö, kan det vara bra att ge dem lite extra grus i kosten.

Se till att du väljer något som är anpassat för höns och har rätt sammansättning och storlek, som Omlets hönsgrus.

Vinäger

Vinäger, vanligtvis äppelcidervinäger, är fantastiskt för att kicka igång systemet året runt. Det förenklar matsmältning, kontrollerar interna parasiter och är lätt antiseptiskt. På vintern är det också toppen att använda i förebyggande syfte för att hålla luftvägsinfektioner borta från din flock.

Välj en ekologisk eller opastöriserad vinäger som innehåller ett ämne som brukar kallas ‘mamman’, eller ‘the mother’. Det är en gelliknande yta som växer naturligt på vinägern, och det är mamman som innehåller de mest kraftfulla enzymerna och mineralerna som gör att vinägern fungerar så bra.

Vinäger kan hällas i hönsens dricksvatten, ungefär 10ml per liter vatten.

Vitlök

Förutom att hålla borta vampyrer har vitlök också används i århundraden för sina medicinska fördelar, och blir ett fantastiskt tillskott till dina höns kost.

Du kan krossa färsk vitlök eller hälla ett vitlökspulver i hönsens mat. Det är toppen för ökad blodcirkulation och kan hjälpa vid luftvägsproblem. Det sägs också att vitlök är bra för att hålla uppe god aptit, så det är perfekt att ge till nyligen omplacerade höns som behöver en näringsboost.

Örter

Massvis med örter och kryddor sägs ha medicinska fördelar som kan hjälpa dina höns att hålla immunförsvaret uppe. Verm-X är ett 100% naturligt tillskott som håller magen i toppform, vilket kan hålla parasiter och infektioner borta.

Oregano, kanel, persilja, gurkmeja och ingefära är andra hönsfavoriter som kommer öka vitaminnivåerna och hjälpa immunförsvaret. De kan alla lätt malas ner i hönsens foder.

Kalcium

Höns använder massvis med kalcium för att skapa äggskal, så värphöns kan ibland behöva lite mer än de nivåer de får i sin vanliga mat.

Equimins äggskalsförbättrare är ett toppenexempel på ett tillskott som innehåller höga mängder kalcium och fosfor. Det kommer stärka kvaliteten på hönsens ägg. Perfekt för före detta industrihöns eller höns som ruggar.

Fågelkrydda

Fågelkrydda, eller Poultry Spice, är en gammal favorit bland hönsägare, ett mineraltillskott som kommer göra dina höns allmänna hälsa gott. Det är perfekt under ruggning, eller för att upprätthålla god aptit under vintern.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Ska jag avmaska mina höns?

Precis som de flesta andra djur kan höns drabbas av mask. Dessa maskar är s.k. endoparasiter som lever inne i din fågels kropp.

Har mina höns mask?

De tre sorter av parasitisk mask som dina höns mest troligt kommer drabbas av är:

 1. Rundmaskar. Det finns en rad olika sorters rundmaskar, men spolmask är den allra vanligaste. De lever någonstans i fågelns matsmältningssystem, och kan ibland vara så pass stora att de ses i spillningen.
 2. Gapmaskar. Dessa otrevliga parasiter sätter sig på hönans luftstrupe, och flyttar sig inte när de väl hakat sig fast.
 3. Bandmaskar. Dessa maskar lever inuti tarmen och kan bli väldigt långa och otrevliga. De är inte lika vanliga, men kommer påverka fåglarna mer om de drabbas.

Det är inte alltid lätt att se om dina höns har drabbats av mask, men symptom inkluderar blekare kam, minskad äggproduktion, diarré och ökad aptit utan viktuppgång. En höna som drabbats av gapmask kommer sträcka på nacken och dra efter andan. I många fall kommer du inte märka av en infektion förrän det är väldigt allvarligt och kanske omöjligt att behandla.

Att avmaska eller inte avmaska

Hönsägare väljer ibland att regelbundet avmaska sina höns för att motverka att potentiella angrepp blir allvarliga, vanligtvis en gång på våren och en gång på hösten. Det finns medel du kan få hos veterinären som kommer döda både masken och dess ägg. Se till att du får ett maskmedel som är avsett för höns, och kolla med veterinären om du bör göra dig av med hönsens ägg medan du behandlar. Avmaska alltid alla höns samtidigt.

Detta är dock ganska ovanligt i Sverige, åtminstone i jämförelse med andra länder, och de allra flesta föredrar att bara behandla höns som har en bekräftad infektion. Delvis för att många maskmedel bara är effektiva på specifika parasiter, och de fyller inget syfte om hönan drabbats av en annan sorts mask. En annan anledning är att det kan orsaka hönan onödig stress att behandla henne för ett problem hon inte har. Det kan dessutom bli ganska dyrt att maska av en hel flock två gånger om året.

Om du inte vill behandla dina höns utan att diagnostisera, men misstänker att de drabbats av mask, kan du testa deras spillning efter närvaro av ägg. Fråga din veterinär om hen kan göra detta åt dig, eller om hen kan rekommendera någon annan som har möjligheten. 

Motverka infektioner

Vare sig du bestämmer dig för att bara behandla bekräftade fall eller avmaska i förebyggande syfte är det alltid bäst att göra allt du kan för att se till att dina höns inte drar på sig dess otrevliga parasiter.

En av de bästa sakerna du kan göra är att regelbundet flytta hönsens hus och gård till en ny plätt. Det kommer förhindra allvarliga attacker, eftersom det bryter maskens livscykel. Maskägg drivs ut i spillningen hos infekterade fåglar, och kan överleva på marken förvånansvärt länge innan de plockas upp av pickande höns. Detta kallas en direkt livscykel, eftersom masken inte behöver ett värddjur för att ta sig till dina höns. Maskar med en indirekt livscykel å andra sidan låter sina ägg först ätas av t.ex. daggmaskar, sniglar eller tusenfotingar, där de ligger vilande tills värden äts upp av en av dina höns. Larverna kläcks inne i hönan, som sedan bajsar ut nya ägg, och cykeln upprepas.

För att motverka en obrytbar kedja av maskanfall är det därför viktigt att regelbundet flytta dina höns. Det gör du lätt om du har ett flyttbart hönshus, som Eglu Cube eller Eglu Go UP.

En annan bra sak att tänka på är att hålla gräset kort, eftersom ultraviolett ljus från solen kan ta död på potentiella maskägg i hönsens spillning. Rengör gården varje vecka och skopa upp spillning och fuktigt strö. Om en av dina hönor drabbats kommer det vara väldigt svårt att bli av med alla maskägg, men det är lika bra att försöka. 

Slutligen är det många hönsägare som rekommenderar mineraltillskottet Verm-X. Det är en örtblandning som arbetar genom att skapa en miljö i tarmkanalen som kan utrota och driva ut alla potentiella utmaningar. Det kan regelbundet ges som ett tillskott till din flock för att hjälpa dem att hålla immunförsvaret på topp.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns


Hur du gör en hälsokontroll på din höna

Som hönsägare är du ansvarig för att se till att dina höns håller sig så friska och glada som möjligt. Genom att ge dem ett hygieniskt hem, gott om plats, bra mat och roliga leksaker gör du allt du kan för att skydda dem från sjukdomar och parasiter. Det betyder dessvärre inte att ingenting dåligt någonsin kommer hända din flock.

Olyckor sker, och precis som människor blir höns ibland sjuka. Eftersom de är bytesdjur är de otroligt bra på att gömma smärta och svagheter, så när de väl visar sjukdomssymptom är de troligtvis redan ganska illa däran.

Efter att du tillbringat tid med dina höns och lärt känna dem kommer du snart kunna säga vad som är normalt beteende och vad som är ett tecken på att något inte står sätt till, men för att vara säker på att du upptäcker problem tidigt nog är det bra att regelbundet genomföra en grundlig hälsokontroll. Vi rekommenderar att du går igenom hönsen, näbb till stjärtfjädrar, en gång i veckan. Gå bara igenom listan:

Ögon

Hönans ögon ska vara klara, rena och helt öppna. Du ska inte kunna se någon slags utsöndring, och de ska inte vara tårfyllda eller rinnande.

Näsa

Näsborrarna, som sitter högst upp på näbben, ska vara rena utan några torra bitar eller rinnande vätska.

Näbb

Hönans näbb ska vara jämn, utan några hack eller andra skador. Övre och undre näbb ska sitta jämna mot varandra, med den övre något, något längre. Friska höns håller för det mesta näbben stängd.

Kam

En fullvuxen höna som inte är liggsjuk eller ruggar ska ha en fast, klarröd kam. Den ska vara positionerad utifrån rasstandarden, d.v.s. om rasen har en stående kam ska hönans inte hänga på sidan eller se skrumpen ut.

Det är speciellt viktigt att hålla koll på kammar och slör under vintern, eftersom de kan drabbas av frostskador. Större kammar kan skyddas genom ett dagligt lager vaselin.

Kräva

När du släpper ut hönsen på morgonen ska krävan vara tom, eftersom hönan ägnat hela natten åt att bryta ner maten. Efter att hönan ätit känns krävan fast, men inte stenhård. Om den aldrig verkar tom eller om hönans andedräkt luktar väldigt illa kan det handla om en blockerad eller sur kräva, vilket kräver behandling.

Fjädrar

Såvida hon inte ruggar ska hönan ha en skinande och täckande fjäderdräkt. Kala områden eller ovårdade fjädrar kan vara ett tecken på stress, parasiter eller beteenderelaterade problem i flocken. Det är viktigt att du vet hur hönan ser ut när hon ruggar eftersom det händer åtminstone en gång om året, och det bör inte blandas ihop med andra fjäderproblem.

Ben och fötter

Kolla fjällen på benen och se till att de är mjuka och ligger jämnt mot benet. Upphöjda eller torra fjäll kan vara ett tecken på kvalster eller kalkben. Kolla också under fötterna och ta bort smuts för att leta efter sår eller svarta prickar. Dessa kan göra hönan obekväm eller leda till en potentiellt dödlig infektion som kallas bumblefoot.

Kloak

En höna som lägger ägg ska ha en rosa, bred och fuktig öppning till kloaken, medan den hos äldre höns ser torrare och blekare ut. Kloaken ska aldrig sticka fram eller se skadad ut, eftersom andra höns kommer börjar picka så fort de ser blod.

Kvalster och löss älskar området runt kloaken, så det är speciellt viktigt att kolla efter små svarta prickar eller irritation i huden.

Spillning

Utdragbara spillningsbrickor under hönsens sittpinnar, som på Eglu-hönshusen, gör att du enkelt kan inspektera hönsens bajs när du rengör hönshuset. Spillningen ska vara fast och mörkbrun med vita, mer flytande delar. Spillningen kommer variera något beroende på vad hönsen ätit, men om du ser tecken på blod eller diarré är det troligtvis något som inte står rätt till.

Om du följer denna lista och går igenom den regelbundet med alla dina höns är det troligt att du kommer upptäcka potentiella problem tidigt. Vissa kan behandlas hemma, som olika parasiter eller små sår, men om du är osäker är det alltid bäst att rådfråga din veterinär. Du kan läsa mer om vanliga hönsproblem i vår handbok.

No comments yet - Leave a comment

This entry was posted in Höns