Limited availability due to high demand. Please see our Stock Availability page for more information.

Omletbloggen

Lär dig läsa din katts kroppsspråk

De närmsta förfäderna till dagens tamkatter var ensliga vildkattsarter som inte behövde, och i de flesta fall inte ville, visa upp sina känslor. Att skylta med sina svagheter kunde potentiellt peka ut katten som ett lättare byte för rovdjur eller andra katter. Detta beteende ser vi spår av även hos katter idag; i de flesta fall kommer de försöka gömma sina känslor för oss.

Med det sagt kommunicerar de givetvis. Med andra katter, och med oss. De använder dofter och läten, men också massvis med visuella tecken i form av kroppsspråk.

När du försöker analysera och förstå din katts kroppsspråk är det viktigt att använda kontexten i hela situationen snarare än att bara titta på en kroppsdel eller en rörelse. Undersök omgivningarna och försök att förstå vilka faktorer som kan påverka din katt. Finns någonting i närheten som skulle kunna göra din katt stressad, arg eller orolig? Det kan göra det lättare att förstå kattens inte alltid helt självklara signaler.

Det finns fem saker att fokusera på när du försöker läsa din katts kroppsspråk: ögon, öron, ansikte, kropp och svans.

ÖGON

 • Långsamma blinkningar – Ögon som sakta blinkar eller är halv stängda är ett tecken på att katten är väldigt avslappnad och litar på att situationen inte är hotfull. Försök härma katten genom att blinka tillbaka på samma långsamma sätt. Detta är ett fantastiskt sätt att komma närmare din katt.
 • Vidgade pupiller – Såvida det inte är väldigt mörkt i rummet visar stora pupiller att din katt kan vara överraskad, eller rädd och orolig. Vanligtvis kommer ögonen också vara helt uppspärrade, och katten kommer inte blinka.
 • Sammandragna pupiller – Om pupillerna å andra sidan är väldigt små och sammandragna känner din katt sig förmodligen obekväm, möjligtvis på gränsen till aggressiv.
 • Stirrande – Om ditt husdjur spänner ögonen i någon eller någonting är det troligtvis en utmaning från kattens sida. Om det är dig katten stirrar på, håll dig borta!

ÖRON

 • Pekar upp och lite framåt – En bekväm och nöjd katt kommer hålla öronen höjda och vinkla dem något framåt. Detta är en avslappnad öronposition, och öronen kommer förmodligen röra sig något när katten lyssnar på saker som händer i rummet. 
 • Pekar rakt upp – Detta är ett tecken på en katt som är alert och redo att agera. De kan ha hört något som de vill undersöka, men väntar ett tag och lyssnar lite till istället.
 • Pekar i olika riktningar – Om ett öra är vinklat till ena sidan och det andra pekar bakåt är katten förmodligen nervös och försöker ta till sig så mycket information som möjligt från situationen.
 • Pekar bakåt, liggandes nära huvudet – En katt som håller öronen nära huvudet är irriterad, arg och potentiellt aggressiv, och redo att slå till. Det är bäst att låta hen vara.

ANSIKTE

 • En avslappnad och glad katt kommer ha slaka och avslappnade morrhår som pekar ut från ansiktet. Många katter har också ett avslappnat ansiktsuttryck som liknar ett leende.
 • En orolig eller rädd katt kommer vinkla morrhåren bakåt mot kroppen för att ta upp så lite plats som möjligt och inte framstå som ett hot. Om katten snarare förbereder sig på att fly eller bråka kommer morrhåren peka framåt.
 • Om morrhåren står rakt ut från ansiktet eller pekar framåt är det troligt att hen är arg. Detta kommer också ofta kombineras med att katten visar sina tänder och väser eller morrar.

KROPP 

 • Den neutrala kroppshållningen för en katt är avslappnad och jämn, utan några spänningar. Om katten ligger ner kommer hen sträcka ut sig eller rulla ihop sig till en boll med tassarna under kroppen. Denna position kombineras också ofta med spinnande, ett tydligt tecken på att katten är nöjd och avslappnad.
 • En orolig eller rädd katt kommer i de flesta fall bara springa bort och gömma sig någonstans långt bort från vad som skrämmer hen, men om det inte är möjligt kommer han eller hon kura ihop sig på marken med huvudet lågt.
 • En arg katt kommer försöka få sig själv att se så stor ut som möjligt, med pälsen stående ut från kroppen, sträckta framben och böjd rygg. 
 • Det är värt att nämna att en katt som ligger på rygg kanske inte är ute efter att bli kliad på magen. Precis som hundar försöker katten visa att hen är underlägsen, men vill i de flesta fall lämnas ensam snarare än få uppmärksamhet.

SVANS

 • Svansen står upp – Detta är ett tecken på en glad katt som vill ha uppmärksamhet och sällskap. Svansen kan också vara avslappnad, men rör sig vanligtvis inte.
 • Svansen hålls helt ner – Katter som håller svansen lågt längs med marken kan vara rädda eller stressade. En rädd katt kan också hålla svansen under kroppen.
 • Viftande svans – En viftande svans betyder inte samma sak för katter som det gör för hundar. Om svansen rör sig snabbt från sida till sida är det troligt att katten är irriterad och vill lämnas ensam. Om katten istället rör svansen sakta fram och tillbaka försöker han eller hon utröna situationen och bestämma sig för vad hen ska göra. Katten kan vara lite orolig, så om du kan, försök att lugna hen.
 • Stor, buskig svans som pekar rakt ut från kroppen – Håll dig borta! Detta är med säkerhet en arg katt som försöker se så läskig ut som möjligt för potentiella fiender eller hot.

This entry was posted in Katter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *