Omletbloggen

Vad du behöver veta om fågelinfluensan år 2020

 

 

Fågelinfluensa är något som påverkar alla hönsägare. Trots att man har försökt begränsa spridningen av viruset har man ännu inte lyckats utrota det helt och det faktum att det för tillfället inte pratas om i nyheterna betyder inte att det har försvunnit. I många länder får tama fåglar uppleva sin egen form av “lockdown” i vissa regioner i år och ägare uppmanas att vidta lämpliga åtgärder.

Det har förekommit lokala utbrott i Storbritannien, Tyskland, Danmark och Nederländerna under andra halvan av 2020. Den nuvarande smittan i Europa är lågpatogen fågelinfluensa, vilket betyder att det är högst osannolikt att det ska sprida sig från fågel till människa. Men risken för en fågelinfluensa-pandemi kan inte ignoreras.

Man tror att utbrottet startade i västra Ryssland och Kazakstan, efter att det följt ett liknande mönster som utbrotten av fågelinfluensa under somrarna 2005 och 2016. I båda de tidigare fallen spreds epidemin snabbt till norra och östra Europa.

I den här artikeln förklarar vi påverkan från patogen fågelinfluensa, hur smittan sprider sig och vad hönsägare kan göra för att förebygga smitta både baserat på Jordbruksverkets rekommendationer och andra praktiska råd.

Vad är fågelinfluensa?

Precis som namnet antyder är fågelinfluensaviruset en form av influensa som biologiskt har anpassat sig för en fågel som värd. Fågelinfluensa drabbar inte bara höns och fjäderfä och i teorin kan alla fåglar, vilda eller tama, smittas. Det är ofta flockar av vilda fåglar som gäss och måsar som är smittbärare.

Vilka är symptomen på fågelinfluensa hos höns?

Höns som drabbats av fågelinfluensa visar flera olika symptom. De kan vara mindre aktiva än vanligt, tappa aptiten och visa tecken på nervositet. De producerar färre ägg och slutligen ser deras kammar och halsflik eller slör svullna ut med en blå missfärgning. Andra symptom på influensa hos höns inkluderad hosta, nysningar och diarré. Dessvärre är de här symptomen också vanliga för andra sjukdomar, så en veterinär behöver ställa diagnosen.

Det kan ta upp till 14 dagar för ett utbrott av fågelinfluensa att sprida sig genom en flock. Vissa smittade fåglar kanske inte har några symptom, men kan fortfarande bära på smittan och föra den vidare till andra fåglar. Andra blir sjuka och kan dö väldigt snabbt.

Hur behandlas fågelinfluensa hos höns?

Du kan reducerade risken att dina höns drabbas av fågelinfluensa genom att följa den senaste informationen från Jordbruksverket och beroende på vilken skyddsnivå som är aktuell gäller olika regler. Vi har inkluderat en länk till mer information från Jordbruksverket i slutet av den här artikeln. Om en flock höns drabbas av fågelinfluensa måste hela flocken avlivas och i Sverige är det inte tillåtet att vaccinera hönsen mot sjukdomen.

Så här skyddar du dina fåglar

  • Placera alltid mat och vatten i en inhägnad så att inte vilda fåglar kan komma åt dem och ta regelbundet bort mat som spillts utanför.
  • Håll all utrustning ren och rengör regelbundet ytorna med ett djurvänligt desinficeringsmedel.
  • Rengör dina skor eller stövlar både innan och efter du varit i närheten av dina fåglar.
  • Se till att kläder du har på dig när du hanterar dina höns tvättas efter kontakt.
  • Använd överdrag på din hönsgård för att skydda den från spillning från vilda fåglar.
  • Låt flyttbara hönshus stå kvar på samma plats – om du flyttar ditt hönshus till en ny del av gräsmattan är det större risk att dina fåglar kommer i kontakt med spillning från vilda fåglar.
  • Håll ett öga på dina höns hälsa. Om du ser några tecken på sjukdom, kontakta en veterinär för råd.

Du hittar den senaste informationen om vad som gäller i Sverige och vilken skyddsnivå som är aktuell på Jordbruksverkets hemsida. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om den senaste informationen.

This entry was posted in Höns


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *