Omletbloggen

Fågelinfluensa – Vad gäller för tillfället för hönsägare?

Fågelinfluensa, som också ibland kallas aviär influensa, är återigen tillbaka i nyheterna och Jordbruksverket har höjt den generella skyddsnivån i hela Sverige. Därför är det många som nu undrar vilka regler det är som gäller och om vilda fåglar nu är en risk för tamfåglar och människor?

Det är faktiskt inte vilda fåglar som är det största problemet när det gäller spridningen av fågelinfluensa, även om de kan vara smittbärare. Det är oftast kommersiell produktion och uppfödning av höns som är den största smittspridaren världen över. Om du bara har ett par hönor hemma i trädgården kan du minimera risken av smitta med god hygien när du hanterat fåglarna och ett skyddat boende för dem.

Fågelinfluensa (aviär influensa)

Precis som namnet antyder är fågelinfluensaviruset en form av influensa som biologiskt har anpassat sig för en fågel som värd. Fågelinfluensa drabbar inte bara höns och fjäderfä och i teorin kan alla fåglar, vilda eller tama, smittas. Sjukdomen cirkulerar alltid någonstans i världen och för tillfället är risken för smitta i Sverige relativt hög.

Fågelinfluensa – bra och dåliga nyheter

Teoretiskt sett kan alla vilda fåglar drabbas av fågelinfluensa. Man tror att det är vattenfåglar som gäss, svanar och ankor som är de största smittbärarna och ibland har de själva inga symptom. Höns som kommer i kontakt med fågelinfluensa kommer sannolikt att drabbas.

Men vi kan börja med de goda nyheterna. Risken att människor ska smittas av sjukdomar från vilda fåglar, inklusive fågelinfluensa, är extremt liten. I 99,9% av fall där människor smittats av H5N1-varianten av fågelinfluensan har det varit från kontakt med intensivt uppfödda fjäderfän, det vill säga burhöns. Sjukdomen överförs vanligtvis inte heller från människa till människa och ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige, trots den förhöjda skyddsnivån.

På samma sätt är det inte troligt att höns som hålls i en hönsgård med förebyggande åtgärder kommer att smittas. Med undantag av om du bor i ett område som har ett stort pågående utbrott av fågelinfluensa kommer besökarna till ditt fågelbord med största sannolikhet inte att vara smittbärare.

Så vad är de dåliga nyheterna? Även om en enda fågel av tusentals bär smittan, är en fågel för mycket, och dina höns riskerar att drabbas. Därför beslutade Jordbruksverkets smittskyddsenhet i november 2020 att höja skyddsnivån i Sverige från skyddsnivå 1 till skyddsnivå 2 i hela landet, förutom drabbade områden i Skåne och Kalmar län där skyddsnivå 3 gäller. Detta är på grund av att det i dessa län finns konstaterade utbrott av fågelinfluensa hos tamfåglar.

Vad betyder skyddsnivå 2?

 

Skyddsnivå 2 är skärpta regler för dig som har höns och andra fåglar. Om du har höns hemma i trädgården räknas dessa under begreppet hobbyflock, vilket definieras av Jordbruksverket som “fåglar som används för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur”. Dessa ska hållas inhägnade och foder och vatten ska ges inomhus eller under ett skydd utomhus. Reglerna för större flockar höns och annat fjäderfä som hålls i fångenskap för produktion av kött eller ägg är ännu striktare, då dessa ska hållas inomhus.

Du hittar all information om exakt vad som gäller för varje skyddsnivå på Jordbruksverkets hemsida där du också hittar information om i exakt vilka områden den striktaste skyddsnivån gäller.

Fågelinfluensa hos vilda fåglar

Risken att en fågel med fågelinfluensa som besöker din trädgård skulle föra smittan vidare till en människa är i princip obefintlig.

Men du bör ändå vidta vissa förebyggande åtgärder, framförallt om du har höns. Det är viktigt att behållare för mat hålls rena, för att undvika att spillning eller mögel byggs upp eftersom dessa kan påverka dina fåglars hälsa och försvaga deras immunsystem. Du bör alltid tvätta händerna efter att du har fyllt på eller rengjort hönsens matbehållare eller efter en situation när du kan ha kommit i kontakt med spillning från fåglar (som att mata fåglarna i parken).

Du ska aldrig röra sjuka eller döda fåglar, men om du ser en vild fågel som är skadad, sjuk eller död kan du rapportera in det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras webbplats.

Hur vet jag om mina höns har drabbats av fågelinfluensa?

Höns som drabbats av fågelinfluensa visar flera olika symptom. De kan vara mindre aktiva än vanligt, tappa aptiten och visa tecken på nervositet. De producerar färre ägg och slutligen ser deras kammar och halsflik eller slör svullna ut med en blå missfärgning. Andra symptom på influensa hos höns inkluderad hosta, nysningar och diarré. Dessvärre är de här symptomen också vanliga för andra sjukdomar, så en veterinär behöver ställa diagnosen.

Det kan ta upp till 14 dagar för ett utbrott av fågelinfluensa att sprida sig genom en flock. Vissa smittade fåglar kanske inte har några symptom, men kan fortfarande bära på smittan och föra den vidare till andra fåglar. Andra blir sjuka och kan dö väldigt snabbt.

Hur behandlas fågelinfluensa hos höns?

Du kan reducerade risken att dina höns drabbas av fågelinfluensa genom att följa den senaste informationen från Jordbruksverket och beroende på vilken skyddsnivå som är aktuell gäller olika regler. Vi har inkluderat en länk till mer information från Jordbruksverket i slutet av den här artikeln. Om en flock höns drabbas av fågelinfluensa måste hela flocken avlivas och i Sverige är det inte tillåtet att vaccinera hönsen mot sjukdomen.

Alla fågelägare, oavsett om de har en enda fågel, en stor kommersiell flock eller en liten flock i trädgården, måste noga kontrollera om det finns några tecken på sjukdom. Om du ser några som helst tecken på sjukdom bör du omedelbart prata med en veterinär.

Sammanfattningsvis så gäller:

  • Skyddsnivå 2 gäller nu i hela Sverige, förutom i drabbade områden i Skåne och Kalmar län där skyddsnivå 3 gäller
  • Du kan fortfarande mata vilda fåglar i din trädgård
  • Enkla förebyggande åtgärder och städrutiner kommer att minimera risken att dina fåglar smittas av fågelinfluensa

Du hittar den senaste informationen om vad som gäller i Sverige och vilken skyddsnivå som är aktuell på Jordbruksverkets hemsida. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad angående den senaste informationen.

This entry was posted in Höns


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *