Omletbloggen

Så här vet du hur gammal en höna är

Två hönor utanför hönshuset Eglu Classic

Hönshuset Eglu Classic är lätt att flytta på och det är ett perfekt hönshus för nybörjare med 2-4 hönor.

Om du inte vet när dina hönor är födda kan det vara svårt att veta exakt hur gamla de är. Vi kan ju inte fråga dem när deras födelsedag är, så istället får vi försöka gissa åldern baserat på deras utseende och beteende.

Precis som hos de flesta djur så ändras en hönas utseende och beetende allt eftersom de blir äldre. Det är de synliga tecknen på de här stadierna som hjälper oss att avgöra hur gammal en höna är. Det är lättast att veta hur gamla yngre fåglar är eftersom kycklingar inte har fått sin fulla vuxna fjäderskrud än och börjar livet med fluffiga gula dun, en vacker skrud som de bara har under de första veckorna i livet.

Efter de första veckorna tappar kycklingarna sina dun och små fjädrar växer istället ut för att ersätta dunet. En kyckling anses vara en kyckling tills den har blivit av med allt sitt dun, något som vanligtvis tar ungefär 12 veckor.

Om hönan fortfarande har dun i fjäderskruden är den med största sannolikhet 12 veckor gammal eller yngre, men hos vissa hönsraser kan det ta lite längre innan fåglarna helt blir av med sina dunfjädrar. Generellt sett gäller att ju mer dunfjädrar, desto yngre är fågeln.

Från kyckling till unghöna

När en kyckling har ruggat och blivit av med allt sitt fluffiga dun är den i en period mellan kyckling och höna, vilket skulle kunna beskrivas som att hönan är tonåring. Hönor som är 12 veckor eller äldre är i den här fasen och de brukar kallas för unghöns. Hönsen är tonåringar, eller unghöns, tills de är ungefär 20 veckor gamla, men den här fasen kan ibland vara längre. Generellt sätt är det hönor som är yngre än ett år som kallas för unghöns.

Unghöns anses vara vuxna när de lägger sina första ägg, vilket de brukar göra när de är mellan 18 och 25 veckor gamla. Tuppar anses vara vuxna när de börjar gala och visa ett intresse för hönorna, vanligtvis genom att jaga dem. Det brukar inträffa vid ungefär fem månaders ålder, men för vissa hönsraser händer det lite senare.

Vid den här tidpunkten i hönsens liv, när de har blivit “vuxna” är det svårt att veta exakt hur gamla de är. Om dina hönor inte lägger ägg än, men har bytt till sin vuxna fjäderskrud så är de troligtvis någonstans mellan 12 och 20 veckor gamla. Unghöns brukar vid den här åldern ha mindre kammar än fullvuxna fåglar.

Två hönor står tillsammans utomhus

Från unghöna till vuxen höna

Om du har många hönor kan det vara svårt att veta om en viss höna har börjat lägga ägg eller inte. Unghöns har små, torra och bleka kloaker vilket kan vara ett sätt att se om de här börjat lägga ägg än eller inte.

Under den här perioden efter att de har blivit 20 veckor gamla kommer både unghönors och ungtuppars kammar och slör (eller haklappar) att gradvis få en starkare färg och bli mer uttalade. Fåglar som inte har lika livfulla kammar och slör är troligen mellan 12 och 15 veckor gamla. Det är under den här perioden i hönans liv när hon lägger allra flest ägg som hennes kam och slör kommer att ha den mest livfulla färgen och när hönan blir äldre förlorar de sakta sin röda färg.

Hönans fjäderskrud fortsätter att utvecklas allt eftersom den mognar och de flesta fåglarna har en full fjäderskrud när de är runt nio månader gamla.

Tecken på att en höna är fullvuxen

När din höna har lagt sitt första ägg och din tupp har börjat gala och trakassera hönorna är de båda vuxna. Trots att de anses vuxna vid den här åldern så växer de fortfarande (fast i ett långsammare tempo) och kommer att nå sin fullvuxna storlek och vikt när de är runt ett år gamla.

När de når det här stadiet brukar hönorna vanligtvis lägga ett ägg om dagen och tuppen spenderar en hel del tid med att jaga hönorna. När hönorna är 18 till 20 veckor gamla kommer de att rugga för första gången.

Att försöka gissa hur gammal en höna som har ruggat för första gången är kan vara svårt, men det finns ett par saker som kan hjälpa till med att bestämma åldern med relativt bra resultat.

  • En ungtupp har korta sporrar som är strax under 1cm långa. När tuppen är två år gammal har sporrarna växt och kan vara cirka 2,5cm-3cm långa.
  • Hönor lägger i genomsnitt mellan fem och sex ägg i veckan under sina två första år.
  • Både tuppar och hönor har under de första två åren sin bästa tid. Det visar sig med fjädrar i livfulla färger, slätare ben än äldre fåglar och färgstarka kammar och slör.

Äldre hönor och tuppar

När fåglarna är ungefär två år gamla kommer de att påbörja andra halvan av sitt liv som vuxna. Det är vanligt att hönorna slutar lägga ägg varje dag och att tupparna inte längre är lika intresserade av hönorna.

Under den här tiden kommer hönsens ben att bli skrovligare och få mer fjäll samtidigt som deras kammar, slör och fjädrar inte längre är lika livfullt färgade.

Trots att hönan nu är förbi sina mest produktiva år när det gäller att lägga ägg så kommer hönsen fortfarade att ha mellan två och fem år kvar i livet, beroende på vilken hönsras de är. När de blir äldre kommer hönorna bara att lägga ägg då och då och äggen kan ibland vara större än de som yngre hönor lägger. Vissa hönsraser fortsätter lägga ägg även när de är fyra år gamla och vissa kan bli tio år eller ännu äldre.

This entry was posted in Höns


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *